preloader

Přítomnost žáků 2.stupně ve škole

V několika minulých dnech jste jistě v médiích sledovali rozhodnutí vlády o umožnění výuky druhého stupně základních škol od 8.6.2020. Dle oficiálních informací by se němělo jednat o výuku jako takovou (viz dopis pana ministra Plagy), navíc Základní škola Solnice není schopná při zachování stávajících hygienických opatření pravidelnou výuku provozně zajistit (věřte, že i zajištění současného stavu pouze výuky 1. stupně je velmi náročné). Po předchozí dohodě s vyučujícími však lze umožnit žákům individuální či skupinové konzultace. Dále nabídneme vyzvednutí školních potřeb a pomůcek. Určíme termíny odevzdávání učebnic a předání vysvědčení za 2.pololetí školního roku. O všech setkáních na půdě školy budete včas informování prostřednictvím stránek školy a E-mailů zákonným zástupcům od třídních učitelů. Pokud se žáci budou účastnit konzultací, při první návštěvě školy opět musí předložit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (dokument ke stažení, je k dispozici i v kanceláři školy.
Děkuji za Vaše pochopení.

Luboš Klapal

Comments are closed