preloader

Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

  • Home
  • Novinky
  • Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Nabízíme Vám možnost výuky pro deváté ročníky. Jedná se o přípravu na přijímací zkoušky – Čj a M. Výuka bude realizována ve dnech pondělí, středa, pátek počínaje dnem 11.5.2020.

Časový harmonogram:
9.A – vyučující si vyzvedne žáky v 8.50 před hlavním vchodem, výuka bude probíhat 9.00-9.45 a 9.55-10.40.

9.B – vyučující si vyzvedne žáky v 9.00 u zadního vchodu ze dvora, výuka bude probíhat 9.10-9.55 a 10.05-10.50.

Z hygienických důvodů je nutné dodržovat časový harmonogram a při čekání na vyučujícího bezpečné rozestupy dva metry.

Všichni žáci musí mít vlastní roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci.

Pokud mají žáci zájem o obědy, budou jim vydávány do podepsaných jídlonosičů a žáci si je odnesou domů. Obědy je potřeba předem objednat přes internet nebo telefonicky.

Vaše rozhodnutí o osobní účasti i neúčasti Vašeho dítěte na přípravě k přijímací zkoušce oznamte e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do 7.5.2020 do 10.00. Na základě počtu přihlášených poté budou vytvořeny neměnné výukové skupiny, pozdějším zájemcům nebude vyhověno.

V pondělí 11.5.2020 žáci po příchodu do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kancelář školy na telefonu 494 596 740 v dopoledních hodinách nebo e-mailem reditelna@zssolnice.cz kdykoliv.

Mgr. Luboš Klapal

Comments are closed