preloader

Projekt o vodě

V den předávání vysvědčení za první pololetí čekalo na děti třetích tříd velmi milé překvapení. Žáci 8.A a 8.B pro ně připravili zábavný dvouhodinový program plný elementárních pokusů spojených s neživou přírodninou -vodou. Třeťáčci především pomocí svých smyslů a pozorovacích schopností poznávali vlastnosti pro nás tak důležité podmínky pro život. Postupným sledováním jedenácti pokusů získali určitě spoustu nových vědomostí a zkušeností. Děti vše moc zaujalo a osmáci sklidili na závěr zasloužený potlesk . Právem jim náleží velké poděkování.

Comments are closed