preloader

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,
vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno, a to na pátek 29. září 2023
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Luboš Klapal, ředitel školy

Comments are closed