preloader

Rok dřeva zahájen

Po roce architektury se v základní škole v Solnici učitelé a děti rozhodli věnovat tento školní rok dřevu a všemu, co s tímto tématem souvisí.

Ve čtvrtek 9.5. jsme měli velké štěstí, protože do školy přijel řezbář Radek Smejkal, který přijal naše pozvání. Je to nejen mistr České republiky, ale i dvojnásobný mistr světa a sledovat jeho řezbářské umění byl opravdu velký zážitek. Během 20 minut dokázal z dubového špalku vytvořit sošku sýčka obecného a pro druhý stupeň za dalších 25 minut ještě náročnější podobiznu sokola stěhovavého. Vysvětlil dětem práci se dřevem a speciálními pilami, zodpověděl desítky dětských otázek. Lepší vstup do tématu jsme si určitě nemohli přát.

V květnu nás čeká ještě výroba hmyzích domečků a jejich instalace v okolí školy i v přírodě kolem Solnice. Dokonce i Solnické hrátky mezi řádky jsou mimo jiné letos věnované dřevěným loutkám.

Comments are closed