preloader

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (pro školní rok 2018-2019) se bude konat v úterý 5. června 2018  v 15 hodin v učebně 1. třídy v ZŠ Solnice.

Na schůzce budou rodičům poskytnuty informace o výuce v 1. třídách, o provozu školy, školní družiny a školní jídelny.

Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme vás, abyste nám to sdělili předem mailem na adrese reditelna@zssolnice.cz  nebo telefonicky na číslo 494596740.

Hana Jakubcová

Comments are closed