preloader

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Základní školy Solnice se bude konat v úterý dne 12.6.2012 v 15.30 hodin v učebně I.A. Informace se budou týkat školní družiny, školní jídelny, prvního školního dne a zajištění pomůcek.

Hana Smažíková

Comments are closed