preloader

ŠKOLNÍ DRUŽINA od 10.1.2022

Vážení rodiče,

od PONDĚLÍ 10.1.2022 se provoz ŠD vrací k původním organizačním pokynům. To znamená následující:

Provoz RANNÍ ŠD PRO VŠECHNY DĚTI je od 6:20 – 7:45 v herně školní družiny.

Telefonní čísla ŠD:
⦁ 732 302 602 p. vych. Renata Netíková – I. oddělení – 1.A
⦁ 603 997 730 p. vych. Tereza Felcánová – II. oddělení – 2.A + 2.B
⦁ 731 757 786 p. vych. Milada Bartošová – III. oddělení – 3. A + 3.B

Vyzvedávání dětí probíhá:
⦁ přes zazvonění na videotelefon ve vstupním vestibulu do ŠD. Toto nařízení platí pro I. oddělení stále, od 14:45(15) hodin se toto nařízení týká i dětí z II. a III. oddělení, které se přemístí ze tříd do družinové herny
⦁ na základě telefonického zavolání příslušné paní vychovatelce a jeho osobním vyzvednutí

ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13.00 hod., pak od 14.30 hod. a později.
I. oddělení je stále v budově ŠD
II. oddělení je ve třídě 2.A a od 15:00 hodin v budově ŠD
III. oddělení je ve třídě 3.A a od 14:45 hodin v budově ŠD

Z provozních a hygienických důvodů není rodičům doporučen vstup do budovy školy.

Poplatek ve výši 500,- Kč za období únor – červen do 28. února.
Platí se na číslo účtu – 296809625/0300 (do poznámky označit ŠD, jméno a třídu dítěte).

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ A VAŠI VSTŘÍCNOST.

Comments are closed