preloader

Školní rok 2020-21

Skončil školní rok 2020/2021. Všichni jsme měli přání, abychom se mohli v klidu učit prezenčně, tvořit, hrát si, navštěvovat exkurze a různé akce. Sotva jsme však začali, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se opět vše změnilo.

Dorazily další vlny koronavirové epidemie a zase jsme se s novou situací museli vyrovnávat. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude tento stav trvat, což bylo velice náročné na plánování učiva.  Díky skvělému vedení byla škola připravena na možnost distanční výuky, proto jsme plynule přešli ze dne na den s dětmi na centrum pro týmovou spolupráci Teams. I po technické stránce bylo vše dostatečně vyřešeno, neboť škola zakoupila nové počítače pro učitele, pro žáky byly k zapůjčení notebooky a k dispozici mobilní data v rámci sítě T-Mobile. Již během září mělo každé dítě přístup na školní účet v Office 365, který si mělo možnost ve škole vyzkoušet. Učitelé se za pochodu učili využívat možnosti, které jim program nabízí a během týdnů se stala výuka různorodější a efektivnější. K lepšímu procvičení nám pomáhaly výukové programy Alf a Didakta. Ty má škola dlouhodobě zakoupené, a tak v nich mají možnost pracovat žáci i při prezenční výuce. Jejich výhodou je zpětná vazba jak pro žáka, tak i učitele. Aby byly paní učitelky dětem 1. stupně blíž, rozdělily výuku do  skupin s menším počtem žáčků. Přesto, že nebyly bezprostředně s nimi, snažily se plnit jejich potřeby, jak nejlépe dovedly. Také na 2. stupni jsme  postupně zařazovali další formy výuky. I praktickou výuku se v naukových předmětech dařilo v domácím prostředí naplňovat. Například v přírodopise děti zkoumaly složení slepičího vejce, během jara pozorovaly rašení a kvetení vybraného stromu nebo zpracovávaly herbář bylin. Pozorovaly a fotily živočichy v blízkosti svého domova. V hlavních předmětech zpracovávaly referáty a prezentace, které přednášely on-line spolužákům. Vzhledem k délce distanční výuky, jsme zařazovali různorodé aktivity i v ostatních předmětech. Děti si mohly doma zacvičit a posílat fotografie nebo videa ze svých venkovních radovánek a pěších procházek. Tvořily práce v rámci pracovních a tvořivých činností nebo výtvarné výchovy. Ke Dni Země zkrášlily svými báječnými nápady dlouho smutný školní dvůr výrobky z odpadového materiálu.

 Ani školní družina nezahálela, naopak. Během celého školního roku paní vychovatelky připravily pro své svěřence, mimo jiné, Projektové dny s odborníkem. Odpolední relax byl tak dětem zpříjemněn různými dílnami a besedami s odborníky – cukrářka, loutkoherec, cvičitelka fitnes, hráčka na hud.nástroj, automobilový odborník, kloboučnice atd.. Nechybělo ani propojení s praktickými zkušenostmi, při kterých si děti různé aktivity samy vyzkoušely. Samozřejmě, že nejvíce pobývali naši nejmenší školáci na čerstvém vzduchu. Sportovali na školním hřišti i solnickém stadionu, podnikali pravidelné výpravy po okolí, při nichž si vždy upevnili nebo procvičili dosavadní vědomosti a praktické dovednosti.

Uplynulý školní rok byl zcela jiný, ale je dobré si uvědomit, že všechno zlé je k něčemu dobré. Děti se několikanásobně zlepšily v práci s PC a distanční výuka je dovedla k mnohem větší samostatnosti. Děkujeme všem dětem, které distanční výuku braly vážně. Všem rodičům, jenž byli dětem nápomocni a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se snažili  dětem vědomosti předávat.

Navštivte naši fotogalerii, uvidíte, jak je v solnické škole prima.

Sluníčkové prázdniny a v září nashledanou..

                                                      Mgr.Renata Vaverková , učitelka ZŠ Solnice

                                                      Bc. Renata Netíková, ved. vychovatelka ŠD

Comments are closed