preloader

Testování žáků od 6.12.2021

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 6.prosince a každé další pondělí nás opět čeká testování ve třídách (až do odvolání povinného testování). Jedná se samotestování neinvazivními testy SEJOY. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče. Pokud žáci přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba, aby se jednalo o testy schválené Ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup, a tak je potřeba znalost dítěte či asistence rodiče. Pokud rodiče budou přítomni, platí pro ně mimořádné opatření MZ a musí mít dýchací testy chráněny respirátorem.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • po doložení negativního výsledku PCR testu provedeného v odběrovém místě (například žáci navracející se z karantény)

Žák odevzdá kopii očkovacího certifikátu, výsledek testu nebo certifikát o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli v den testování, pokud tak neučinil již dříve.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.

Žák, který se nepodrobí testování, se může účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

  • použití ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
  • nesmí zpívat
  • používají hygienické zařízení určené školou pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 
  • při konzumaci potravin včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Žákovi, který bude mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu od ředitele školy. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost dětskému lékaři, který mu sdělí další postup. Zbytek otestované třídy s negativním výsledkem, pokračuje ve výuce.

Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb a jeho absence se omlouvá jako v době nemoci.

Jako škola jsme povinni respektovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a prosíme, aby rodiče, kteří nesouhlasí s těmito opatřeními, svůj nesouhlas vyjadřovali u toho, kdo tato opatření píše, tj. Ministerstvo zdravotnictví, a ne na půdě školy. Děkujeme za pochopení.

Comments are closed