preloader

Velikonoční jarmark pomáhal

Spolupráce Základní školy Solnice a spolku Doteky naděje začala v roce 2019. Po návštěvě Kavárny ve tmě v KD Solnice a po společné akci Vzdělávání s handicapem uspořádali učitelé a děti vánoční jarmark, jehož výtěžek byl věnován právě nevidomým dětem z Doteků naděje. Poté zasáhla do této spolupráce doba covidová. Teprve začátkem školního roku 2021-22 jsme opět navázali další spolupráci. V první části letošního projektu nacvičily a nahrály děti na prvním stupni 7 zvukových pohádek. Jsou určené nevidomým dětem a kromě dramatizace jsou doplněné ilustračními zvuky.
V další části projektu jsme se zaměřili na Braillovo písmo. Seznámili jsme se se systémem bodového písma a poté si vyzkoušely techniku psaní na Braillově psacím stroji. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Čtvrťáci se nadchli touto netradiční komunikací natolik, že sami vytvořili pozvánku na velikonoční jarmark Braillovým písmem. Pozvánku jsme doručili paní Renatě – předsedkyni spolku Doteky naděje, která zakódovaný text snadno přečetla.
Zatím poslední částí letošního projektu byl Velikonoční jarmark, který se konal dne 9.4. v ZŠ Solnice. Jarní zboží, rukodělné výrobky i cukrářské výtvory přinášeli rodiče i děti do naší základní školy. Vyrábělo se také v šicí dílně, školní kuchyňce i ve všech třídách v rámci výtvarné i pracovní výchovy. Sešly se stovky krásných výrobků, které se právě na jarmarku podařilo zpeněžit. Velikonoční jarmark byl ještě úspěšnější než ten vánoční před dvěma lety. Výtěžek se téměř zdvojnásobil. Velký dík patří nejen dětem a učitelům, ale také desítkám rodičů a prarodičů, kteří tuto krásnou akci podpořili. Děkujeme!

Comments are closed