preloader

Výlet do Anglie – projekt

Vzhledem k tomu, že se přihlásilo více žáků než je volných míst, zájemci o zájezd vypracují projekt. Formát A4 – vyberte 4 místa ve Velké Británii, která byste chtěli navštívit. Popište, o jaká místa se jedná a proč jste si zvolili právě tato místa, připojte obrázky (malované nebo stažené z internetu). Práci nepodepisujte, jen vzadu napište ročník. Práce se odevzdává v ředitelně, kde budou žákům přidělena čísla, aby bylo vyhodnocení anonymní. Termín odevzdání středa 16.9.2015 do 12.00. Komise práce následně vyhodnotí a výsledky se žáci dozvědí v pondělí 21.9.2015.

Comments are closed