preloader

Výuka 1. a 2. ročníků od 18.11.2020

Pro žáky 1. a 2. tříd se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle standartního rozvrhu. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Provoz školní družiny:
Ranní ŠD: 7.00 – 8.00 (žáci budou ve své třídě) – vstup přes šatnu školy
Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 1.B – Tamara Kozlová (třída 1.B, tel. 725 241 229, vyzvedávání na tel. boční vchod školy)
  • 2.A – Milada Bartošová (třída 2.A, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 2.B – Renata Netíková (třída 2.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Podrobnější informace o družině naleznete pod odkazem Školní družina.

Obědy:
Všem dětem z 1. a 2. třídy budou obědy od 18. listopadu objednány. Pokud by někdo z dětí nenastoupil, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.

Comments are closed