preloader

Výuka od 12.4.2021

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 se bude 1. stupeň vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 1.A, 2.B, 3.A a 4. ročník ve škole – 1.B, 2.A, 3.B, 5.A a 5.B pokračují distančně – po týdnu si to prohodí).

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Testování
Každé pondělí a čtvrtek s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v předchozím článku.

Vstup do školy
Vzhledem k testování je nutné, aby žáci přišli mezi 7.30 – 7.45 určeným vchodem.
1.A + 1.B – boční vchod u učebny PC
2.A + 2.B – vchod ze dvora
3.A + 3.B – hlavní vchod
4. + 5.AB – vchod šatnou

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – žáci po otestování budou ve své třídě
Pro ranní družinu vstup do školy pouze vchodem ze dvora.

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A x 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A x 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A x 2.B, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A x 3.B – Renata Netíková (třída 3.A x 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Obědy:

Všem, kteří jdou od pondělí 12.4. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,

Comments are closed