preloader

Výuka od 17.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 17. května 2021 se všichni žáci vzdělávají prezenčně. Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování:
Každé pondělí s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy (všichni žáci pouze šatnou):
V pondělí – žáci 1. stupně přijdou mezi 7.30 – 7.45 žáci 2. stupně přijdou mezi 7.40 – 7.50.
Ostatní dny bude šatna otevřena od 7.30 a žáci po přezutí odchází ihned do svých tříd.

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – ve školní družině (v pondělí se žáci testují hned po příchodu do ŠD).
Odpolední ŠD bude probíhat standardně v rámci klasických oddělení.

Obědy:
Všem žákům je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. 
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky.

Comments are closed