preloader

Výuka od 3.5.2021

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 3. května 2021 se i 2. stupeň bude vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 6., 7.A a 7.B ve škole – 8., 9.A a 9.B pokračují distančně – po týdnu si to prohodí). 1. stupeň pokračuje v rotaci viz předešlé Novinky.

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, nově jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování
Každé pondělí oba stupně a čtvrtek pouze druhý s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy
Vzhledem k testování je nutné, aby žáci 1. stupně přišli mezi 7.30 – 7.45 a žáci 2. stupně přišli mezi 7.40 – 7.50 určeným vchodem.
1.A + 1.B – boční vchod u učebny PC
2.A + 2.B + 7.AB + 9.AB – vchod ze dvora
3.A + 3.B – hlavní vchod
4. + 5.AB + 8.r + 6.r – vchod šatnou

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – žáci po otestování budou ve své třídě
Pro ranní družinu vstup do školy pouze vchodem ze dvora.

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A x 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A x 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A x 2.B, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A x 3.B – Renata Netíková (třída 3.A x 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Obědy:

Všem žákům 6. a 7. ročníku, kteří jdou od pondělí 3.5. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,

Comments are closed