preloader

Výuka od pondělí 30.11.2020

pondělí 30. listopadu do lavic zasednou žáci 1.-5. ročníku a 9. ročník. Zbytek druhého stupně (6.-8. ročník) se budou vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 7.B a 8.ročník ve škole – 6.ročník a 7.A pokračují distančně, v týdnu od 7.12. si to vymění).

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 8.00 (žáci budou v určené třídě)
1.A + 1.B žáci budou v 1.B
2.A + 2.B žáci budou v 2.A
3.A + 3.B žáci budou v 3.B
 vstup přes šatnu školy

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A + 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A + 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A + 3.B – Renata Netíková (třída 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Podrobnější informace o družině naleznete pod odkazem Školní družina – Novinky.

Obědy:
Všem, kteří jdou od pondělí 30.11. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí nenastoupil, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.Comments are closed