preloader

Výzva pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

volby do školské rady Základní školy Solnice se uskuteční 14.11.2017 u příležitosti konzultací v ZŠ.

Účel a předmět činnosti školské rady je stanoven v §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona).

Každý zákonný zástupce má právo být do školské rady volen, proto Vás tímto vyzývám k podání návrhů

na kandidátku pro volbu člena rady z řad zákonných zástupců. Případný návrh doručte v písemné podobě

ředitelce nebo zástupkyni ředitelky do pondělí 23.10.2017 včetně.

Hana Jakubcová

Comments are closed