preloader

Zájezd do Anglie

V termínu od 7. do 12. listopadu 2015 se žáci sedmého až devátého ročníku mohou zúčastnit zájezdu do Anglie s výukou angličtiny rodilými mluvčími (9 hodin). Škole se podařilo získat grant v rámci ministerské výzvy 56, a tudíž je pro žáky zcela zdarma. Jediný výdaj je doporučené kapesné cca 50 liber. Do pátku 4.9. se případní zájemci mohou hlásit u svých vyučujících anglického jazyka. Celkem vyjede 24 žáků. V případě většího zájmu žáci vypracují předem zadaný úkol, který anonymně posoudí komise, a určí pořadí jedoucích žáků.

Comments are closed