preloader

Zápisové lístky pro žáky 9.ročníku

Zápisový lístek je nutné odevzdat na střední školu, na kterou byl žák přijat, do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (tj. nejdříve do 7.5.2015).  Zápisový lístek vydává základní škola zákonným zástupcům žáka.

Výdej zápisových lístků v Základní škole v Solnici bude v úterý 17.2. a ve středu 18.2.2015  vždy od rána od 7.45 hodin do odpoledne do 17.00 hodin u zástupkyně  ředitelky  školy.

 

Comments are closed