preloader

Zápisový lístek pro žáky 9.ročníku

Zápisový lístek se odevzdává na vybranou střední školu. Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Zápisový lístek se vydává zákonnému zástupci žáka proti podpisu. Zápisové lístky budeme vydávat 23.3. a 24.3. od 8.30 do 15.30hodin v ředitelně naší základní školy.

Comments are closed