Přijatí žáci do 1.roč.

Zde naleznete dokument Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/21.

Zde naleznete rozdělení žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/21