Přijatí žáci do 1.roč.

Zde naleznete dokument Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22.

Ve školním roce 2021/2022 bude pouze jedna 1. třida.