preloader

Den: 9. 1. 2015

Zápis 2015

Zápis do 1. třídy 2015 se bude konat 3. a 4. února 2015  vždy od 14.00 do 17.00 hodin.  Zapsány budou všechny děti narozené do 31.8.2009, i ty, u kterých předpokládáte odklad školní docházky.   Vezměte s sebou :  občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník. Děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky, přijdou k zápisu

Read More