preloader

Měsíc: Říjen 2017

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

V době podzimních prázdnin 26. a 27.10. 2017 bude školní družina UZAVŘENA.

Read More

Výzva pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče, volby do školské rady Základní školy Solnice se uskuteční 14.11.2017 u příležitosti konzultací v ZŠ. Účel a předmět činnosti školské rady je stanoven v §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školského zákona). Každý zákonný zástupce má právo být do školské rady volen, proto Vás tímto vyzývám k podání návrhů na

Read More

Sběr papíru

Ve dnech 4.10. a 5.10 bude na naší škole sběr starého papíru. Ve středu 4.10. : 7:00 – 8:00 Ve čtvrtek 5.10. : 7:00 – 8:00 a 13:30 – 15:30 Třiďte novinový papír a kartony. Děkujeme.

Read More