preloader

Den: 27. 1. 2022

Novinka v testování od 31.1.2022

Testování probíhá stejným způsobem jako doposud, nově se nemusí testu podrobit žák nebo zaměstnanec, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 3O dnů.

Read More