preloader

Rubrika: Novinky

Akce na březen

4. – 8. 3.        Jarní prázdniny 11. 3.             Knihovna RK – 2.B 12. 3.             Fotografování (9.00) – 9. ročník 14. 3.     Národní Divadlo – 9. ročník 18. 3.             Knihovna RK – 2.A 20. – 21. 3.     Recitační soutěž – kraj 28. 3.             Velikonoční prázdniny

Read More

Preventivní program na 2. stupni

Měsíc únor se nesl v duchu prevence, kterou si pro druhý stupeň nachystalo tradičně CENTRUM 5KA (https://www.od5k10.cz/). Zúčastnily se ho všechny třídy druhého stupně a byl vždy zaměřen na danou věkovou skupinu.Zde můžete vidět názvy všech témat, které byly žákům představeny. 8. 2. Dospívání (6.A, 6.B) 14. 2. Partnerské vztahy

Read More

Recitační soutěž

Ve středu 28.2. proběhla v krásných prostorách učebny hudební výchovy recitační soutěž. Vyslechli jsme 23 textů. Učitelé děti přivítali textem „Paleček a jeho kamarádi“. Každý dostal sladký koblížek. Do Okresního kola Dětské scény postupují: 1. kategorie – Jana Hartmanová, Andrea Chlumecká 2. kategorie – Zoe Zuzana Matoušková, Mahulena Zavalova

Read More

Zdravé svačinky 1.B

V úterý a ve středu prvňáčci získali o velké přestávce plno energie ze svých zdravých svačin. V jejich boxících byly pouze plnohodnotné potraviny a sladkosti zcela chyběly. Nejtěžší pro děti bylo, aby svačinky nesnědly hned ráno.

Read More

Potravinová pyramida v 1.B

Z obalů od spotřebovaných potravin si děti z 1.B sestavily potravinovou pyramidu a povídaly si o počtu denních dávek z jednotlivých pater pyramidy. Na závěr nezapomněly obaly správně roztřídit do školních kontejnerů na odpad.

Read More

Kurz práce na PC

V rámci ledna a února probíhal na naší základní škole kurz práce na počítači, a to v nových prostorách budovy v učebně informatiky. Tento kurz byl určen pro členy solnického klubu důchodců, kterých se přihlásilo 15. Kurz proběhl celkem pětkrát. Během celého kurzu byly probrány náležitosti bezpečného chování na internetu

Read More

Návštěva lékárny 1.B

V souvislosti s probíraným učivem děti z 1.B navštívily místní zdravotní středisko a lékárnu. Milá paní lékárnice je s tímto prostředím moc hezky seznámila a dokonce jim i na paní učitelce názorně předvedla, jak se měří tlak.

Read More

„Co dělat, když má dítě problémy v učení nebo v chování?“

„Co dělat, když má dítě problémy v učení nebo v chování?“ S tím Vám může pomoci informační leták vytvořený týmem PPP a SPC, abyste věděli kdy a jak se objednat do daného zařízení. V rámci spolupráce s těmito pracovišti Vám tyto informace předáváme a doufáme, že Vám to v případných nejasnostech pomůže. Více informací

Read More

19. MĚSTSKÝ A ŠKOLNÍ PLES

Zveme Vás na 19. městský a školní ples, který se bude konat v pátek 23. února 2024 od 20:00 ve Společenském domě v Solnici. Hrát k tanci a poslechu bude hudební skupina POKROK. Prodej vstupenek bude od 19. 2. 2024 na matrice MěÚ (v úředních hodinách) a ve škole (8:00 – 15:00).

Read More

Akce na únor

2. 2.       Pololetní prázdniny 6. 2.       Začíná plavání 2. a 3. ročník 21. 2.      Zeměpisná olympiáda 23. 2.      Městský a školní ples 26. 2.      Karneval ŠD 28. 2.      Recitační soutěž – místní kolo

Read More