preloader

Exkurzní den – 6. ročník

Dne 14. 6. se žáci 6. ročníku vydali na zajímavou exkurzi do dvou renomovaných firem v našem blízkém okolí.

Ráno jsme se sešli před školou, vybaveni svými koly a očekáváním. 6.A a 6.B navštívila shodné firmy, pouze v opačném pořadí! Pro 6.A byla první zastávkou firma Kovpal v Černíkovicích, která se specializuje na zpracování kovů. Zde měly děti možnost vidět postupy používané při výrobě kovových výrobků-především svařovaných ocelových konstrukcí. Po přejezdu do Třebešova a příjemně prodováděné svačinové pauze na místním dětském hřišti nás uvítal zástupce ředitele firmy Matrix-pila. Podnik je znám svou dlouholetou tradicí ve zpracování dřeva. Žáci nahlédli do procesů řezání a zpracování dřeva a také se dozvěděli více o technologiích, které firma využívá.

Zaměstnanci obou firem se o žáky velmi pečlivě postarali a ochotně odpovídali na jejich dotazy. Přes počáteční obavy z délky cesty všichni zvládli přejezd bez sebemenších problémů a toto netradiční dopoledne bylo zakončeno v naší báječné jídelně! Exkurze se stala vhodnou příležitostí poznat různé aspekty pracovního života a místního průmyslu. Doufejme, že tyto zkušenosti dětem pomohou lépe si představit jejich budoucí možnosti v oblasti zaměstnání.

Comments are closed