preloader

Projekt: Lekce ochrany klimatu

Projekt je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

LEKCE O KLIMATU

Devátá třída (28 žáků) se během školního roku zapojila v rámci environmentální výchovy do projektu Lekce ochrany klimatu, který byl rozdělen do 6 lekcí. Důležité bylo, abychom si ujasnili základní fakta či mýty o klimatické změně a její dopady na okolí bydliště. Že důležité je mít o tomto tématu povědomí, si žáci vyzkoušeli na situační hře Podnebín, kde měli sami rozhodovat ohledně opatření klimatických změn (sucho, záplavy, eroze půdy,..) jako zastupitelé obce. Zjistili, že nelze vše naplánovat, protože významný vliv mají nepředpokládané náhody. Následně sami prováděli průzkum školy (především energie, voda,….) a následně hledali opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy, což si ve věším formátu vyzkoušeli na rolové hře „Zelená dohoda“. Opět museli přemýšlet nad rozpočtem obce Uhelníček, jejíž obyvatelé jsou poznamenaní ukončením těžby hnědého uhlí a mají možnost čerpat dotace z EU na snížení uhlíkové stopy. V závěru se měli zamyslet, jak sami mohou přispět ke snížení změny klimatu, aby v roce 2054 prožívali plnohodnotný život.

Během projektu se učili číst informace z grafů, spolupracovat nejen se spolužáky, ale zaměstnanci školy, a hlavně nad problémem přemýšlet a vymýšlet alternativy, protože ani naše generace nezná odpověď, jak s klimatickými změnami naložit.

Zapsala: Mgr. Renata Vaverková

Comments are closed