preloader

Rubrika: Novinky

Adaptační kurz 6. A + 6. B

Ve dnech 18. 9. – 20. 9. 2023 proběhl v 6. ročnících adaptační kurz, který se konal na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Počasí přálo, tak se žáci účastnili mnoha aktivit na čerstvém vzduchu.🌞⛳⚽🏐Cílem adaptačního kurzu bylo stmelení nového třídního kolektivu, sblížení žáků, seznámení s vyučujícími. Na kurzu proběhly zážitkové aktivity včetně využití

Read More

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno, a to na pátek 29. září 2023. Děkujeme za pochopení. Mgr. Luboš Klapal, ředitel školy

Read More

Schůzka s rodiči prvňáčků

Ve středu 20.9. se koná první schůzka s rodiči prvňáků od 15.00 hodin v učebnách prvních tříd.

Read More

Návštěva IPS ÚP – 9. ročník

Ve středu 13.9.2023 žáci 9.ročníku navštívili Úřad práce v Rychnově n. Kn. V IPS ÚP byli seznámeni s činností ÚP, dostali spoustu informací k výběru střední školy, k přijímačkám.

Read More

Akce na září

4. 9.     Zahájení školního roku 18. – 20. 9.       Adaptační kurz – 6. ročník 22. 9.    Výstava škol RK 26. 9.    Přespolní běh 29. 9.    Ředitelské volno

Read More

Anketa: Co budete dělat o prázdninách?

V posledním týdnu školního roku 2022/2023 se zvídaví „reportéři“ z 5. B vydali na průzkum po škole, aby zjistili, co budou žáci i pracovníci dělat o letošních prázdninách. Podívejte se, co zjistili: CO BUDOU DĚLAT UČITELÉ A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH: pan školník: Bude ve škole opravovat věci. p. uč. Kuncová: Bude

Read More

Letní prázdniny! 🌞

Přejeme všem žákům krásné a pohodové prázdniny plné nových zážitků! Uvidíme se opět 4. září 2023.📖

Read More

Zakončení školního roku 2022/2023

Dne 30. 6. 2023 se celá škola po rozdání vysvědčení sešla na schodišti. Žáci 9. ročníků i ostatní žáci školy si poslechli pěvecké vystoupení prvňáčků, které bylo velice povedené. A nakonec prvňáčci za znění písně My Heart Will Go On od Celine Dion odvedli deváťáky ze školy „pryč“.🎓

Read More

Slavnostní vyřazování – 9. ročník

Dne 28. 6. 2023 se konalo slavnostní vyřazování 9. ročníků. Žáci si pro rodiče, příbuzné a ostatní diváky připravili scénky, které všechny velice pobavili. Nakonec byli žáci 9. ročníků všem představeni a oficiálně označeni za absolventy 2023. 🎓

Read More

Exkurze Villa Nova – 4. A, 4. B

Ještě poslední týden stihli čtvrťáci výlet do středověkého skanzenu Villa Nova. Děti si v úterý 27. 6. 2023 vyzkoušely spoustu aktivit. Nejvíce chutnaly obilné placky.

Read More