Informace k zápisu

Informace k zápisu do 1. tříd

V níže uvedených odkazech si můžete zjistit informace ohledně zápisu.

Informace o organizaci a průběhu zápisu

Jak můžete pomoci svým dětem

Desatero pro rodiče

Žádost zákonných zástupců o přijetí

Žádost o odklad 2019