O škole

Týdenní odstávka Školní Jídelny

Publikováno - Čvc 27, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení strávníci,
školní jídelna bude ve dnech 9.8. – 13.8.2021 uzavřena z důvodu nezbytné opravy podlahy v přízemí školní jídelny. Provoz bude obnoven v pondělí 16.8.2021.
Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2020-21

Publikováno - Čvc 3, 2021 Novinky | 0 komentářů

Skončil školní rok 2020/2021. Všichni jsme měli přání, abychom se mohli v klidu učit prezenčně, tvořit, hrát si, navštěvovat exkurze a různé akce. Sotva jsme však začali, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se opět vše změnilo.

Dorazily další vlny koronavirové epidemie a zase jsme se s novou situací museli vyrovnávat. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude tento stav trvat, což bylo velice náročné na plánování učiva.  Díky skvělému vedení byla škola připravena na možnost distanční výuky, proto jsme plynule přešli ze dne na den s dětmi na centrum pro týmovou spolupráci Teams. I po technické stránce bylo vše dostatečně vyřešeno, neboť škola zakoupila nové počítače pro učitele, pro žáky byly k zapůjčení notebooky a k dispozici mobilní data v rámci sítě T-Mobile. Již během září mělo každé dítě přístup na školní účet v Office 365, který si mělo možnost ve škole vyzkoušet. Učitelé se za pochodu učili využívat možnosti, které jim program nabízí a během týdnů se stala výuka různorodější a efektivnější. K lepšímu procvičení nám pomáhaly výukové programy Alf a Didakta. Ty má škola dlouhodobě zakoupené, a tak v nich mají možnost pracovat žáci i při prezenční výuce. Jejich výhodou je zpětná vazba jak pro žáka, tak i učitele. Aby byly paní učitelky dětem 1. stupně blíž, rozdělily výuku do  skupin s menším počtem žáčků. Přesto, že nebyly bezprostředně s nimi, snažily se plnit jejich potřeby, jak nejlépe dovedly. Také na 2. stupni jsme  postupně zařazovali další formy výuky. I praktickou výuku se v naukových předmětech dařilo v domácím prostředí naplňovat. Například v přírodopise děti zkoumaly složení slepičího vejce, během jara pozorovaly rašení a kvetení vybraného stromu nebo zpracovávaly herbář bylin. Pozorovaly a fotily živočichy v blízkosti svého domova. V hlavních předmětech zpracovávaly referáty a prezentace, které přednášely on-line spolužákům. Vzhledem k délce distanční výuky, jsme zařazovali různorodé aktivity i v ostatních předmětech. Děti si mohly doma zacvičit a posílat fotografie nebo videa ze svých venkovních radovánek a pěších procházek. Tvořily práce v rámci pracovních a tvořivých činností nebo výtvarné výchovy. Ke Dni Země zkrášlily svými báječnými nápady dlouho smutný školní dvůr výrobky z odpadového materiálu.

 Ani školní družina nezahálela, naopak. Během celého školního roku paní vychovatelky připravily pro své svěřence, mimo jiné, Projektové dny s odborníkem. Odpolední relax byl tak dětem zpříjemněn různými dílnami a besedami s odborníky – cukrářka, loutkoherec, cvičitelka fitnes, hráčka na hud.nástroj, automobilový odborník, kloboučnice atd.. Nechybělo ani propojení s praktickými zkušenostmi, při kterých si děti různé aktivity samy vyzkoušely. Samozřejmě, že nejvíce pobývali naši nejmenší školáci na čerstvém vzduchu. Sportovali na školním hřišti i solnickém stadionu, podnikali pravidelné výpravy po okolí, při nichž si vždy upevnili nebo procvičili dosavadní vědomosti a praktické dovednosti.

Uplynulý školní rok byl zcela jiný, ale je dobré si uvědomit, že všechno zlé je k něčemu dobré. Děti se několikanásobně zlepšily v práci s PC a distanční výuka je dovedla k mnohem větší samostatnosti. Děkujeme všem dětem, které distanční výuku braly vážně. Všem rodičům, jenž byli dětem nápomocni a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se snažili  dětem vědomosti předávat.

Navštivte naši fotogalerii, uvidíte, jak je v solnické škole prima.

Sluníčkové prázdniny a v září nashledanou..

                                                      Mgr.Renata Vaverková , učitelka ZŠ Solnice

                                                      Bc. Renata Netíková, ved. vychovatelka ŠD

Bez roušek ve třídách

Publikováno - Čvn 7, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od úterý 7. června 2021 nebudou muset při výuce nosit roušky žáci ani učitelé. O přestávkách a ve společných prostorách (chodby, šatny a jídelna) povinnost nošení roušek zůstává.

Konzultace o prospěchu žáků

Publikováno - Kvě 24, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,
rádi bychom vám nabídli možnost konzultace prospěchu vašich dětí s jednotlivými vyučujícími. Informace budou podávány osobně ve středu 2.6.2021 od 14.00 do 17.00.  Vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením prosíme, abyste osobní přítomnost omezili na řešení závažných prospěchových případů. Pro získání informací a komunikaci s vyučujícími v ostatních případech využijte on-line žákovské knížky nebo e-mail.

Další drobná změna v povinnosti testovaní

Publikováno - Kvě 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního PCR testu.

ŠD od 17.5.2021

Publikováno - Kvě 13, 2021 Novinky, Školní družina | 0 komentářů

• Provoz ŠD je od 6:45– 7:30, od 11:40 – 16:00 hodin.

• Telefonní čísla ŠD:

603 997 730 p. vych. Tereza Felcánová – I. oddělení – 1. A + 1.B

731 757 786 p. vych. Milada Bartošová – II. oddělení – 2. A + 3.A

732 302 602 p. vych. Renata Netíková – III. oddělení – 2. B + 3.B

• Převlečení na ven v tašce, PITÍ A SVAČINKU. Dvoje bačkory musí mít děti navštěvující ranní školní družinu, děti z I. a III. oddělení a děti navštěvující ŠD po 14:30 hod.

• DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce POUZE PÍSEMNĚ NA SAMOSTATNÉ OMLUVENCE, která bude obsahovat datum, jméno a podpis rodičů. Na základě telefonického zavolání NEBUDE VAŠE DÍTĚ OMLUVENO ZE ŠD.

• ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13 hod., pak od 14.30 hod. a později.

I. oddělení je stále v budově ŠD

II. oddělení je ve 2. A třídě a od 14:45 hodin v budově ŠD

III. oddělení je stále v budově ŠD

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze ŠD:

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali na telefonické zavolání příslušné paní vychovatelce (do 13 nebo 14,30 hod.) nebo zazvonění na zvonek pro ŠD ve vestibulu ŠD ( od 14,45 hod.).

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vaše děti.

Výuka od 17.5.2021

Publikováno - Kvě 12, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 17. května 2021 se všichni žáci vzdělávají prezenčně. Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování:
Každé pondělí s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy (všichni žáci pouze šatnou):
V pondělí – žáci 1. stupně přijdou mezi 7.30 – 7.45 žáci 2. stupně přijdou mezi 7.40 – 7.50.
Ostatní dny bude šatna otevřena od 7.30 a žáci po přezutí odchází ihned do svých tříd.

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – ve školní družině (v pondělí se žáci testují hned po příchodu do ŠD).
Odpolední ŠD bude probíhat standardně v rámci klasických oddělení.

Obědy:
Všem žákům je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. 
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky.

Přijatí žáci do 1.ročníku

Publikováno - Kvě 7, 2021 Novinky | 0 komentářů

Zde naleznete dokument Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22.

Ve školním roce 2021/2022 bude pouze jedna 1. třida.ZMĚNA!!! – Sběr starého papíru – jaro 2021

Publikováno - Dub 29, 2021 Novinky | 0 komentářů

Sběr starého papíru proběhne v 18. a 19. týdnu roku 2021. Bude oddělen sběr novinového papíru (5. 5. od 7:00 hodin do 6.5. 12:00 hodin) a kartonu (12.5. od 7:00 hodin do 13.5. 12:00). Změna bude v hlášení váhy papíru do třídních statistik – zvážený papír vhodíte do připraveného kontejneru v příslušný den a dítě nahlásí třídní učitelce hmotnost odevzdaného papíru. U kontejneru již nebude obsluha pro pomoc s nakládkou a vážením. Prosím, nemíchejte novinový papír s kartonem. Děkujeme.

Výuka od 3.5.2021

Publikováno - Dub 28, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 3. května 2021 se i 2. stupeň bude vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 6., 7.A a 7.B ve škole – 8., 9.A a 9.B pokračují distančně – po týdnu si to prohodí). 1. stupeň pokračuje v rotaci viz předešlé Novinky.

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, nově jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování
Každé pondělí oba stupně a čtvrtek pouze druhý s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy
Vzhledem k testování je nutné, aby žáci 1. stupně přišli mezi 7.30 – 7.45 a žáci 2. stupně přišli mezi 7.40 – 7.50 určeným vchodem.
1.A + 1.B – boční vchod u učebny PC
2.A + 2.B + 7.AB + 9.AB – vchod ze dvora
3.A + 3.B – hlavní vchod
4. + 5.AB + 8.r + 6.r – vchod šatnou

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – žáci po otestování budou ve své třídě
Pro ranní družinu vstup do školy pouze vchodem ze dvora.

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A x 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A x 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A x 2.B, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A x 3.B – Renata Netíková (třída 3.A x 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Obědy:

Všem žákům 6. a 7. ročníku, kteří jdou od pondělí 3.5. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,