O škole

Informační schůzka pro rodiče prvňáčků

Publikováno - Čvn 1, 2022 Novinky | 0 komentářů

V pondělí 20.6. 2022 v 15 hodin se v Základní škole Solnice koná informační schůzka pro rodiče dětí, které v září nastoupí do 1. třídy. Jste srdečně zváni!

Odstávka dodávky el. energie 7.6.2022

Publikováno - Kvě 31, 2022 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a děti,
dne 7.6.2022 v době od 7:30 do 11:30 hodin bude v části Solnice plánovaná odstávka elektřiny. Škola bude normálně fungovat, jen provoz školní jídelny bude omezen.

Školní jídelna bude tento den připravovat pouze jedno hlavní jídlo bez polévky.

Jídelníček dne 7.6.2022: Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, pečivo, müsli tyčinka, jablko, ovocný mošt

Děkujeme za pochopení.

Postup do republikového finále OVOV

Publikováno - Kvě 25, 2022 Novinky | 0 komentářů

V pondělí 23.5.2022 se naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže Odznaku všestrannosti, které se konalo v Hradci Králové. Ze 16 škol z celého královehradeckého kraje se naše osmičlenné družstvo ve složení Marek Beneš, Martin Holub, Matyáš Kašpar, Michal Gajda, Klára Zehetgruberová, Aneta Drašnarová, Charlotta Gabriela Tomková, Natálie Štěrbová umístilo na krásném 2. místěkvalifikovalo se tak do republikového finále této soutěže. Charlotta Gabriela Tomková a Klára Zehetgruberová obsadily 3. místa ve své věkové kategorii. V krajském kole soutěžilo celkem 218 žáků. Děkujeme. Více na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/okresni-a-krajska-kola, fotky na http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/multimedia/krajske-kolo-odznaku-vsestrannosti-hradec-kralove

Sběr papíru – karton

Publikováno - Kvě 24, 2022 Novinky | 0 komentářů

Sběr kartonového papíru se uskuteční ve dnech 26. a 27. 5. 2022. Zvážený papír vhazujte do připraveného kontejneru ve dvoře školy. Údaje o hmotnosti papíru, prosíme, sdělte třídním učitelům. Děkujeme

Sběr papíru

Publikováno - Kvě 16, 2022 Novinky | 0 komentářů

Sběr novinového papíru se koná 19.-20.5.2022. Přinesený a zvážený papír vhazujte do kontejneru na dvoře školy. Množství sběru, hlaste třídnímu učiteli. V tomto týdnu prosíme pouze novinový papír, letáky a kancelářský papír.

Sběr kartonu bude 26.-27.5.2022.

Exkurzní den

Publikováno - Kvě 8, 2022 Novinky | 0 komentářů

V úterý 4.5.2022 se všichni žáci druhého stupně vydali na exkurze do místních a přespolních firem, poznat, co znamená ,,chodit do práce“. DĚKUJEME firmám MATRIX a.s. Třebešov, MATRIX a.s. Lipovka, RENOVA s.r.o. Solnice, ASV Solnice, KOVPAL s.r.o. Černíkovice, VAZNÍKY JANEČEK Ještětice, HZS Rychnov n.Kn.

Запис для українських дітей / Zápis do prvních tříd pro ukrajinské děti

Publikováno - Dub 28, 2022 Novinky | 0 komentářů

9 червня 2022 року о 15.00 відбудеться набір до першого класу для дітей, які приїхали з України. При собі мати свідоцтво про народження дитини (за наявності паспорт) та документ, що підтверджує особу законного опікуна.

Dne 9.6.2022 v 15.00 proběhne Zápis do prvních tříd pro ukrajinské děti. S sebou přineste rodný list dítěte (pokud máte, tak i cestovní pas) a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Velikonoční jarmark pomáhal

Publikováno - Dub 22, 2022 Novinky | 0 komentářů

Spolupráce Základní školy Solnice a spolku Doteky naděje začala v roce 2019. Po návštěvě Kavárny ve tmě v KD Solnice a po společné akci Vzdělávání s handicapem uspořádali učitelé a děti vánoční jarmark, jehož výtěžek byl věnován právě nevidomým dětem z Doteků naděje. Poté zasáhla do této spolupráce doba covidová. Teprve začátkem školního roku 2021-22 jsme opět navázali další spolupráci. V první části letošního projektu nacvičily a nahrály děti na prvním stupni 7 zvukových pohádek. Jsou určené nevidomým dětem a kromě dramatizace jsou doplněné ilustračními zvuky.
V další části projektu jsme se zaměřili na Braillovo písmo. Seznámili jsme se se systémem bodového písma a poté si vyzkoušely techniku psaní na Braillově psacím stroji. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Čtvrťáci se nadchli touto netradiční komunikací natolik, že sami vytvořili pozvánku na velikonoční jarmark Braillovým písmem. Pozvánku jsme doručili paní Renatě – předsedkyni spolku Doteky naděje, která zakódovaný text snadno přečetla.
Zatím poslední částí letošního projektu byl Velikonoční jarmark, který se konal dne 9.4. v ZŠ Solnice. Jarní zboží, rukodělné výrobky i cukrářské výtvory přinášeli rodiče i děti do naší základní školy. Vyrábělo se také v šicí dílně, školní kuchyňce i ve všech třídách v rámci výtvarné i pracovní výchovy. Sešly se stovky krásných výrobků, které se právě na jarmarku podařilo zpeněžit. Velikonoční jarmark byl ještě úspěšnější než ten vánoční před dvěma lety. Výtěžek se téměř zdvojnásobil. Velký dík patří nejen dětem a učitelům, ale také desítkám rodičů a prarodičů, kteří tuto krásnou akci podpořili. Děkujeme!

Zápis do prvního ročníku

Publikováno - Dub 11, 2022 Novinky | 0 komentářů

Dne 20.4.2022 proběhne od 14.00 do 17.00 na naší škole zápis do prvního ročníku.

Podrobnější informace naleznete na tomto odkazu:
Informace k zápisu | ZS Solnice

Velikonoční Jarmark 11.4.2022

Publikováno - Dub 9, 2022 Novinky | 0 komentářů

Po dvou covidových letech jsme se znovu pustili do realizace odložených projektů. Možná si vzpomínáte, že v roce 2019 jsme navázali spolupráci se spolkem Doteky naděje, uspořádali vánoční jarmark a výtěžek věnovali právě této organizaci, která pomáhá nevidomým lidem.

Na úspěchu celé akce jste měli velkou zásluhu i Vy, rodiče, a tak bychom Vás rádi seznámili s naší novou společnou akcí. V současné době se připravuje naše škola na Velikonoční jarmark, který se bude konat v pondělí 11. 4. 2022 od 14.00 do 18.00 v budově školy, jehož výtěžek opět podpoří tuto organizaci. S dětmi jsme připravili spoustu jarních dekorací i velikonočních výrobků a v neposlední řadě zde budou i výrobky od rodičů našich žáků.

Tímto Vás tedy zveme na náš jarmark, kde můžete akci podpořit i nákupem zboží.

Děkujeme, že nám fandíte.