O škole

Povinné roušky na druhém stupni ZŠ

Publikováno - Zář 17, 2020 Novinky | 0 komentářů

Z nařízení ministra zdravotnictví budou všichni žáci druhého stupně ZŠ povinni nosit roušky nejen ve společných prostorách školy, ale i během výuky počínaje pátkem 18.9.2020. Pro žáky prvního stupně platí stávající pravidla.
Děkujeme za pochopení a respektování pravidel.

KROUŽKY – aktuální info

Publikováno - Zář 14, 2020 Novinky, Školní družina | 0 komentářů

Od pondělí 14.9. zahajují všechny kroužky svoji činnost.
Kapacita kroužku VAŘENÍ a KERAMIKA je již naplněna, proto další zájemce nepřijímáme. Ve zbývajících kroužcích jsou však stále volná místa. Těšíme se na vás.

ATLETIKA

Děti, které navštěvovaly kroužek Atletiky minulý školní rok, budou všechny informace dostávat e – mailem. Noví zájemci o Atletiku se mohou do konce září přijít podívat každé pondělí od 16 hod.na stadion – fotbalové hřiště. Atletika od 15 hod. bude začínat od října.

Pracovní sešity pro školní rok 2020/2021

Publikováno - Zář 11, 2020 Novinky | 0 komentářů

Platbu pracovních sešitů lze provádět hotově u třídního učitele nebo převodem na účet školy:
1244216339/0800 do poznámky uveďte: jméno příjmení (žáka) – sešity

Zde je přehled částek za jednotlivé ročníky.

Roušky od 10.9.2020 ve škole

Publikováno - Zář 9, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vzhledem k nové povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorech budov, budou všichni požívat roušku na chodbách, šatnách, školní jídelně a v ostatních společných prostorech školy.

Bezpečnostní a organizační opatření ve škole

Publikováno - Zář 9, 2020 Novinky | 0 komentářů

k zabránění šíření nemoci COVID-19 od 1.9.2020

Vážení rodiče,
touto cestou bychom vás chtěli informovat o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

 1. Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními MŠMT a MZd České republiky a dle pokynů učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci.
 2. Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračních onemocnění.
 3. Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
 4. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a žáka si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout. Do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti. Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje rodič Čestným prohlášením, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání prohlášení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Prohlášení se odevzdává pouze jednou.
 6. Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“.
 7. Škola je vybavena dezinfekcí, bezkontaktními teploměry a jednorázovými „pohotovostními“ rouškami.
 8. Ve škole bude zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí a vyučující zajistí časté větrání učeben.
 9. Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
 10. Prozatím omezíme mimoškolní akce.
 11. Žádáme, abyste školu a družinu navštěvovali pouze ve výjimečných případech a to po dobu nezbytně nutnou. U vchodu do školy použít dezinfekci rukou a mít roušku. Pro komunikaci využívejte přednostně email reditelna@zssolnice.cz.
 12.  Stravování bude probíhat za zpřísněných opatření.
 13.  O veškerých změnách Vás budeme informovat na školním webu nebo prostřednictvím mailu.
 14.  Tělesná výchova a činnost školní družiny bude za příznivého počasí probíhat přednostně venku.

Mílí rodiče, vážíme si Vaší spolupráce a věříme, že právě společnými silami stávající situaci úspěšně a ve zdraví zvládneme, bez zbytečných emocí.

Organizace 1.týdne školy

Publikováno - Srp 27, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok 2020/2021 spěšně klepe na dveře, proto přinášíme několik základních informací. Žáci (kromě prvních ročníků) začínají klasicky v úterý 1.září v 8.00 a ve škole se zdrží přibližně hodinu. Žáky prvních ročníků i s rodiči přivítáme až v 9.30. Prosíme, nezapomeňte si s sebou vzít roušku (uloženou v igelitovém sáčku pro případ potřeby), a to každý den školy až do odvolání. Ve středu 2.září budou první dvě hodiny probíhat v kmenových učebnách s třídními učitelipoté následují úvodní hodiny dle rozvrhu jednotlivých tříd. Čtvrteční a páteční den proběhne dle rozvrhu, pouze bez čtvrtečního odpoledního vyučování. Více informací se žáci dozví od svých třídních učitelů. Přeji Vám hezký zbytek letních prázdnin.

Školní družina 2020 – 21

Publikováno - Srp 25, 2020 Novinky | 0 komentářů

Aktuální informace o školní družině pro nový školní rok naleznete pod odkazem Školní družina – Aktuality.

V rámci dočasných opatření COVID – 19 mohou ranní školní družinu navštěvovat pouze žáci z 1. – 3. třídy.

Děkujeme za pochopení.

Rozdělení žáků do 1.ročníků

Publikováno - Srp 18, 2020 Novinky | 0 komentářů

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, v oddílu Pro rodiče/děti a pododílu Přijatí žáci do 1. roč. naleznete rozdělení dětí do tříd 1.A1.B. V rámci GDPR je zde uvedeno pouze křestní jméno a první písmeno z příjmení.

Informace pro nové žáky do 6.roč.

Publikováno - Srp 3, 2020 Novinky | 0 komentářů

Žákům, kteří přicházejí do 6. ročníku z okolních škol nabízíme možnost přijít se podívat i s rodiči do naší školy před zahájením školního roku 2020-21 a to ve středu 26.8.2020 v 11.00.

Informace ke konci školního roku

Publikováno - Čvn 15, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a zákonní zástupci, blíží se konec školního roku, a proto Vám přinášíme několik organizačních informací. Od třídních učitelů byste měli obdržet e-mail s informacemi ohledně odevzdávání učebnic a vydávání vysvědčení. Z důvodu překročení kapacity 15 dětí bude většina tříd rozdělena na 2 skupiny, dbejte proto na dodržení časů a místa, kam se děti v příslušný den dostaví. Nezapomeňte je vybavit rouškou a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Co se týče klasifikace, v této době by měli mít všichni návrh známky v dmsoftwaru. Pokud se známkou Vaše dítě nesouhlasí, má ještě tento týden na dodání neodevzdané práce a pokus si známku zlepšit. Nechť se obrací na příslušné pedagogy. Všem přeji poklidné zakončení školního roku.