O škole

Obědy pro děti v karanténě

Publikováno - Říj 14, 2021 Novinky | 0 komentářů

Pokud jsou celé třídy v karanténě a mají distanční výuku, tak mají právo odebrat oběd. Nesmějí si však děti pro oběd přijít samy, musí přijít někdo, kdo není v karanténě.

Exkurzní den 29.9.2021

Publikováno - Říj 6, 2021 Novinky | 0 komentářů

29.9.2021 se všichni žáci 2.stupně vydali do různých firem na předem domluvenou exkurzi za běžného provozu firmy. Děkujeme všem firmám, které nám tyto exkurze umožnily. Děkujeme koželužně Josef Strnad, spol. s r.o., výroba usní, Solnice, ČOV Solnice, Matrix a.s. Třebešov, BEDNAR FMT s.r.o. Dlouhá Ves, TESS CZ spol. s.r.o. Dlouhá Ves.

Ještě jedno ohlédnutí za oslavou 100 let

Publikováno - Zář 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Rádi bychom sdíleli ještě jednu reportáž z oslav 100 let budovy školy, tentokrát na stánkách Českého rozhlasu Hradec Králové.

Základní škola v Solnici na Rychnovsku oslavila své stoleté narozeniny příjezdem „tatíčka“ Masaryka | Hradec Králové (rozhlas.cz)

Sběr starého papíru

Publikováno - Zář 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Sběr starého papíru se uskuteční v prvním týdnu v říjnu 2021. Dne 5. října (úterý) bude přistaven kontejner na novinový papír. Dne 7. října (čtvrtek) bude kontejner určen pro kartony a směs papíru. Papír, prosím, vhazujte do kontejneru samostatně, každý žák nahlásí třídnímu učiteli donesené množství v kilogramech. Děkujeme

100 let budovy Základní školy v Solnici

Publikováno - Zář 15, 2021 Novinky | 0 komentářů

Je to přesně 100 let, kdy byla zbudována a slavnostně otevřena naše základní škola v Solnici. A je to 95 let, kdy solnickou školu navštívil při své cestě po Severovýchodě prezident Tomáš Garrique Masaryk. Spojili jsme obě tyto události a 11. září 2021 při oslavách 100letého výročí vítaly Osvoboditele opět davy lidí.

Celé akci předcházely dlouhodobé přípravy. Snažili jsme se podrobně prostudovat a vlastně zrekonstruovat tuto událost. Hledali jsme v regionálních archivech, pročítali kroniky i dobové tisky a studovali historické fotografie. Nakonec v sobotu 11. 9. dopoledne přijel v automobilu Laurin a Klement tatíček Masaryk. Vítaly ho děti s vlaječkami a mávátky v barvách trikolory, učitelský sbor v dobových kostýmech i představitelé města i školy. Kromě původních projevů starosty města, ředitele školy i bývalé začínající učitelky Růženy Hlavaté (Gabriela Čtvrtečková) i samotného Masaryka, zazněla v podání dětského sboru píseň Ach synku, synku. Po podpisu do školní kroniky byl Masaryk spolu s ostatními diváky pozván k prohlídce nádherně vyzdobené školy. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout všechny učebny i odborné třídy, didaktické pomůcky i technické vybavení školy. Dalším lákadlem byla instalovaná výstava s názvem Příběh stoleté dámy nebo Kukátko do historie, kde bylo možno vidět originál reliéfů z průčelí školy, jehož autorem byl sochař Ladislav Šaloun nebo originální porcelánový servis, z něhož Masaryk údajně popíjel kávu. Na dvoře školy pak dotvářel atmosféru skvělý dixieland Black buřiňos i improvizovaná prvorepubliková kavárna.

Nakonec se podařilo utvořit autentickou atmosféru této pro Solnici výjimečné události a snad i heslo z průčelí naší školy „Nás spasí mravnost a vzdělanost“ přiměla návštěvníky k zamyšlení. (Eva Štréglová)

Zde se můžete podívat na reportáž. https://youtu.be/…4uQ

Konec testování od 13.9.2021

Publikováno - Zář 10, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 13.9.2021 prozatím končí screaningové testování ve školách. Žáci i učitelé nadále mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy, ve třídách pak jsou bez roušek.

Organizace prvního týdne

Publikováno - Srp 27, 2021 Novinky | 0 komentářů

1. září 2021

Žáci 2. – 9. ročníků budou nejdříve otestováni v 8.00. Poté žáci 1.-5 třídy s třídním učitelem odejdou na slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků v 8.30 na školním dvoře. Výuka končí v 9.30 hod. Možnost oběda od 9.30 hod.
Ranní školní družina od 1.9.2021 funguje v plném režimu 6.20 až 16.00 hod

2. září 2021

Žáci 1. třídy se otestují. První dvě vyučovací hodiny jsou třídnické, dále se učí dle rozvrhu bez odpolední výuky.

Od 3. září 2021 probíhá výuka dle standartního rozvrhu

Pozn. Žáci, kteří nově nastupují do vyšších ročníků naší školy, jsou srdečně zváni na návštěvu školy v úterý 31.8.2021 od 9.00 hod. Těšíme se na vás. 😊

Přejeme všem úspěšný nový školní rok
vedení a zaměstnanci školy

Testování ve škole od 1.9.2021

Publikováno - Srp 27, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

ve středu 1. září 2021 zahájíme školní rok poněkud netradičně, a to testováním ve třídách. Pouze 1. ročník se bude testovat v čtvrtek 2. září. Jedná se samotestování neinvazivními testy GENRU. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče. Pokud žáci přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba, aby se jednalo o testy schválené ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup, a tak je potřeba asistence rodiče.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • po doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.

Žák odevzdá kopii očkovacího certifikátu, výsledek testu nebo certifikát o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli v den prvního testování.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.

Další testování společné pro všechny ročníky proběhne v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9. stejným způsobem.

Žák, který se nepodrobí testování, se může účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

  • použití ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
  • nesmí zpívat
  • používají hygienické zařízení určené školou pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 
  • při konzumaci potravin včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Žákovi, který bude mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu od ředitele školy. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost dětskému lékaři, který mu sdělí další postup.

Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb a jeho absence se omlouvá jako v době nemoci.

Děkujeme za pochopení.

Týdenní odstávka Školní Jídelny

Publikováno - Čvc 27, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení strávníci,
školní jídelna bude ve dnech 9.8. – 13.8.2021 uzavřena z důvodu nezbytné opravy podlahy v přízemí školní jídelny. Provoz bude obnoven v pondělí 16.8.2021.
Děkujeme za pochopení.

Školní rok 2020-21

Publikováno - Čvc 3, 2021 Novinky | 0 komentářů

Skončil školní rok 2020/2021. Všichni jsme měli přání, abychom se mohli v klidu učit prezenčně, tvořit, hrát si, navštěvovat exkurze a různé akce. Sotva jsme však začali, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se opět vše změnilo.

Dorazily další vlny koronavirové epidemie a zase jsme se s novou situací museli vyrovnávat. Nikdo nevěděl, jak dlouho bude tento stav trvat, což bylo velice náročné na plánování učiva.  Díky skvělému vedení byla škola připravena na možnost distanční výuky, proto jsme plynule přešli ze dne na den s dětmi na centrum pro týmovou spolupráci Teams. I po technické stránce bylo vše dostatečně vyřešeno, neboť škola zakoupila nové počítače pro učitele, pro žáky byly k zapůjčení notebooky a k dispozici mobilní data v rámci sítě T-Mobile. Již během září mělo každé dítě přístup na školní účet v Office 365, který si mělo možnost ve škole vyzkoušet. Učitelé se za pochodu učili využívat možnosti, které jim program nabízí a během týdnů se stala výuka různorodější a efektivnější. K lepšímu procvičení nám pomáhaly výukové programy Alf a Didakta. Ty má škola dlouhodobě zakoupené, a tak v nich mají možnost pracovat žáci i při prezenční výuce. Jejich výhodou je zpětná vazba jak pro žáka, tak i učitele. Aby byly paní učitelky dětem 1. stupně blíž, rozdělily výuku do  skupin s menším počtem žáčků. Přesto, že nebyly bezprostředně s nimi, snažily se plnit jejich potřeby, jak nejlépe dovedly. Také na 2. stupni jsme  postupně zařazovali další formy výuky. I praktickou výuku se v naukových předmětech dařilo v domácím prostředí naplňovat. Například v přírodopise děti zkoumaly složení slepičího vejce, během jara pozorovaly rašení a kvetení vybraného stromu nebo zpracovávaly herbář bylin. Pozorovaly a fotily živočichy v blízkosti svého domova. V hlavních předmětech zpracovávaly referáty a prezentace, které přednášely on-line spolužákům. Vzhledem k délce distanční výuky, jsme zařazovali různorodé aktivity i v ostatních předmětech. Děti si mohly doma zacvičit a posílat fotografie nebo videa ze svých venkovních radovánek a pěších procházek. Tvořily práce v rámci pracovních a tvořivých činností nebo výtvarné výchovy. Ke Dni Země zkrášlily svými báječnými nápady dlouho smutný školní dvůr výrobky z odpadového materiálu.

 Ani školní družina nezahálela, naopak. Během celého školního roku paní vychovatelky připravily pro své svěřence, mimo jiné, Projektové dny s odborníkem. Odpolední relax byl tak dětem zpříjemněn různými dílnami a besedami s odborníky – cukrářka, loutkoherec, cvičitelka fitnes, hráčka na hud.nástroj, automobilový odborník, kloboučnice atd.. Nechybělo ani propojení s praktickými zkušenostmi, při kterých si děti různé aktivity samy vyzkoušely. Samozřejmě, že nejvíce pobývali naši nejmenší školáci na čerstvém vzduchu. Sportovali na školním hřišti i solnickém stadionu, podnikali pravidelné výpravy po okolí, při nichž si vždy upevnili nebo procvičili dosavadní vědomosti a praktické dovednosti.

Uplynulý školní rok byl zcela jiný, ale je dobré si uvědomit, že všechno zlé je k něčemu dobré. Děti se několikanásobně zlepšily v práci s PC a distanční výuka je dovedla k mnohem větší samostatnosti. Děkujeme všem dětem, které distanční výuku braly vážně. Všem rodičům, jenž byli dětem nápomocni a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se snažili  dětem vědomosti předávat.

Navštivte naši fotogalerii, uvidíte, jak je v solnické škole prima.

Sluníčkové prázdniny a v září nashledanou..

                                                      Mgr.Renata Vaverková , učitelka ZŠ Solnice

                                                      Bc. Renata Netíková, ved. vychovatelka ŠD