O škole

Výuka od pondělí 30.11.2020

Publikováno - Lis 25, 2020 Novinky | 0 komentářů

pondělí 30. listopadu do lavic zasednou žáci 1.-5. ročníku a 9. ročník. Zbytek druhého stupně (6.-8. ročník) se budou vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 7.B a 8.ročník ve škole – 6.ročník a 7.A pokračují distančně, v týdnu od 7.12. si to vymění).

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 8.00 (žáci budou v určené třídě)
1.A + 1.B žáci budou v 1.B
2.A + 2.B žáci budou v 2.A
3.A + 3.B žáci budou v 3.B
 vstup přes šatnu školy

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A + 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A + 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A + 3.B – Renata Netíková (třída 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Podrobnější informace o družině naleznete pod odkazem Školní družina – Novinky.

Obědy:
Všem, kteří jdou od pondělí 30.11. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí nenastoupil, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.Další žáci půjdou do školy od 30.11.2020

Publikováno - Lis 19, 2020 Novinky | 0 komentářů

Pro základní školy se příští týden (23.11.-27.11.) nic nezmění, stále se budou prezenčně učit pouze prvňáci a druháci, ostatní ročníky mají distanční výuku.
3.-5. ročník a 9. ročník do lavic zasednou až v pondělí 30. listopadu. Zbytek druhého stupně (6.-8. ročník) se budou vzdělávat rotačně po týdnech (začneme 7.B a 8.ročník ve škole – 6.ročník a 7.A pokračují distančně)

Distanční výuka 3. až 9. ročníků od 18.11.2020

Publikováno - Lis 13, 2020 Novinky | 0 komentářů

Pro žáky 3.-9. pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Pro všechny žáky stále platí možnost obědů do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30 za dotovanou cenu.

Ve vestibulu u školní jídelny jsou stále umístěny stoly, kde mohou vyučující i žáci po předešlé domluvě nechávat pracovní listy a sešity. A to v době od 7.00 do 18.00. V úterý 17. listopadu je státní svátek a škola bude zavřená.

I nadále platí nabídka zapůjčení výpočetní techniky na distanční výuku a škola má taktéž k poskytnutí SIM karty na datové připojení zdarma .

Výuka 1. a 2. ročníků od 18.11.2020

Publikováno - Lis 12, 2020 Novinky | 0 komentářů

Pro žáky 1. a 2. tříd se obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) dle standartního rozvrhu. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Provoz školní družiny:
Ranní ŠD: 7.00 – 8.00 (žáci budou ve své třídě) – vstup přes šatnu školy
Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 1.B – Tamara Kozlová (třída 1.B, tel. 725 241 229, vyzvedávání na tel. boční vchod školy)
  • 2.A – Milada Bartošová (třída 2.A, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 2.B – Renata Netíková (třída 2.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Podrobnější informace o družině naleznete pod odkazem Školní družina.

Obědy:
Všem dětem z 1. a 2. třídy budou obědy od 18. listopadu objednány. Pokud by někdo z dětí nenastoupil, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.

Konec sběru kaštanů

Publikováno - Lis 4, 2020 Novinky | 0 komentářů

Školní družina ukončuje sběr kaštanů, bukvic a žaludů. Pokud ještě nějaké doma máte, zaneste je do vestibulu školní jídelny ( kam si chodíte pro úkoly). Nezapomeňte přiložit cedulku se svým jménem.

Děkujeme všem hodným dětem a vše předáme panu myslivci.

Pokračování distanční výuky po podzimních prázdninách

Publikováno - Říj 30, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

i když jsme doufali v návrat dětí do školy po podzimních prázdninách, bohužel se tak nestane. Nadále tedy budeme pokračovat v distanční výuce s právy i povinnostmi jako doposud. Pro úplnost přikládám znovu pravidla pro tento typ výuky na naší škole.

Žáci 2. – 9. ročníků využívají k distanční výuce Microsoft Teams. Všichni žáci mají zřízeny školní účty na www.office.com. Přihlašovací e-mail je: jmeno.prijmeni@zssolnice.cz  a nastavené heslo je: Pokus2020 (doporučujeme ho změnit při prvním přihlášení). 

Výuka probíhá formou zadávání samostatné práce, úkolů a on-line hodin. Distanční výuka je povinná. Účast na on-line hodinách je zaznamenávána (neúčast rodiče omlouvají do ŽK). Pro účast na on-line hodinách můžete využít mobilních telefonů, tabletů nebo PC, doporučujeme si stáhnout aplikaci MS Teams pro snazší obsluhu. I když aplikace funguje bezproblémově i na mobilních telefonech, pro případ potřeby ještě stále máme k dispozici volné notebooky k zapůjčení (zákonný zástupce musí podepsat předávací protokol). Škola chce využít aktuální nabídky společnosti T-Mobile na datové SIM karty zdarma pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením (nabídka max 20-ti karet na školu). Budeme rádi, když se nám v případě potřeby ozvete přes třídní učitele. Pokud budete mít jakékoliv technické problémy, kontaktujte co nejdříve třídního učitele, abychom je mohli okamžitě řešit. 

Učitelé 1.tříd budou využívat ke komunikaci e-mail a taktéž již využívají MS Teams na on-line výuku. 

Věříme, že tuto nelehkou dobu zvládneme. Těšíme se na brzký návrat do školních lavic a ke klasické výuce.

Možnost odevzdání sešitů o prázdninách

Publikováno - Říj 23, 2020 Novinky | 0 komentářů

V týdnu od 26.10. do 30.10.2020 (mimo 28.10.) bude vestibul u školní jídelny otevřen pouze od 10.30 do 12.00 pro odevzdávání pracovních listů a sešitů. 

Distanční výuka od 14.10.2020

Publikováno - Říj 13, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci, 

z nařízení vlády ČR bude od 14. října výuka na škole probíhat distanční formou. 

Žáci 2. – 9. ročníků budou využívat k distanční výuce Microsoft Teams. Všichni žáci mají zřízeny školní účty na www.office.com. Přihlašovací e-mail je: jmeno.prijmeni@zssolnice.cz  a nastavené heslo je: Pokus2020 (doporučujeme ho změnit při prvním přihlášení). 

Výuka bude probíhat formou zadávání samostatné práce, úkolů a on-line hodin. Distanční výuka je povinná. Účast na on-line hodinách bude zaznamenávána (neúčast rodiče omlouvají do ŽK). Pro účast na on-line hodinách můžete využít mobilních telefonů, tabletů nebo PC, doporučujeme si stáhnout aplikaci MS Teams pro snazší obsluhu. I když aplikace funguje bezproblémově i na mobilních telefonech, v případě potřeby se škola pokusí zajistit notebooky (zákonný zástupce musí podepsat předávací protokol). Pokud budete mít jakékoliv technické problémy, kontaktujte co nejdříve třídního učitele, abychom je mohli okamžitě řešit. 

Učitelé 1. tříd budou využívat ke komunikaci e-mail, během příštího týdne vyzkouší 1 on-line hodinu. 

Ve vestibulu u školní jídelny je umístěn stůl, kde mohou vyučující i žáci po předešlé domluvě nechávat pracovní listy a sešity od 7.00 do 18.00. 

Všichni žáci mají nárok na dotované obědy ze školní jídelny, výdej je od 10.30 do 12.00 do přinesených jídlonosičů, ale musí si je objednat přes internet nebo telefonicky (objednané obědy byly automaticky zrušeny s prvním dnem distanční výuky). Po dohodě s paní Kádovou lze nechávat jídlonosiče i v bedně na rampě školní jídelny. 

Nově škola nepotvrzuje ošetřovné kvůli uzavření, to se řeší pomocí Čestného prohlášení viz. stránky https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

V týdnu od 26.10. do 1.11.2020 jsou prodloužené podzimní prázdniny. V době prázdnin žáci nemají nárok na obědy za dotovanou cenu. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že tento nenormální stav, co nejdříve skončí. 

Vedení školy 

Výuka od pondělí 12.10.2020

Publikováno - Říj 8, 2020 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,
výuka na 1. stupni probíhá dosavadním způsobem
výuka na 2. stupni bude rozdělena po týdenních cyklech
První týden budou ve škole 6., 7.A, 9.A. Třídy 7.B, 8., 9.B se budou vzdělávat distanční formou. Druhý týden si to vymění.
– stravování pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně, bude umožněno do jídlonosičů za dotovanou cenu v době od 10.30-11.30. Pokud této možnosti nevyužijete, nezapomeňte odhlásit obědy.
– v týdnu od 26.10. do 30.10. budou prodloužené podzimní prázdniny
– k distanční výuce budeme využívat MS Teams na internetové adrese www.office.com. Každý žák má vytvořený účet jmeno.prijmeni@zssolnice.cz, kterým by měl být schopen se přihlásit k distanční výuce. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, v případě technických problémů řešte potíže s třídním učitelem.

Nová pravidla pro tělesnou a hudební výchovu

Publikováno - Říj 4, 2020 Novinky | 0 komentářů

Od pondělí 5.10. z rozhodnutí ministra zdravotnictví bude tělesná výchova na druhém stupni probíhat formou vycházek a pobytů venku (pokud to počasí dovolí). Při hudebních výchovách na obou stupních ZŠ platí zákaz zpěvu. Platí do odvolání.