O škole

Další drobná změna v povinnosti testovaní

Publikováno - Kvě 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního PCR testu.

ŠD od 17.5.2021

Publikováno - Kvě 13, 2021 Novinky, Školní družina | 0 komentářů

• Provoz ŠD je od 6:45– 7:30, od 11:40 – 16:00 hodin.

• Telefonní čísla ŠD:

603 997 730 p. vych. Tereza Felcánová – I. oddělení – 1. A + 1.B

731 757 786 p. vych. Milada Bartošová – II. oddělení – 2. A + 3.A

732 302 602 p. vych. Renata Netíková – III. oddělení – 2. B + 3.B

• Převlečení na ven v tašce, PITÍ A SVAČINKU. Dvoje bačkory musí mít děti navštěvující ranní školní družinu, děti z I. a III. oddělení a děti navštěvující ŠD po 14:30 hod.

• DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD dítěte ze ŠD sdělí rodiče vychovatelce POUZE PÍSEMNĚ NA SAMOSTATNÉ OMLUVENCE, která bude obsahovat datum, jméno a podpis rodičů. Na základě telefonického zavolání NEBUDE VAŠE DÍTĚ OMLUVENO ZE ŠD.

• ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13 hod., pak od 14.30 hod. a později.

I. oddělení je stále v budově ŠD

II. oddělení je ve 2. A třídě a od 14:45 hodin v budově ŠD

III. oddělení je stále v budově ŠD

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze ŠD:

Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali na telefonické zavolání příslušné paní vychovatelce (do 13 nebo 14,30 hod.) nebo zazvonění na zvonek pro ŠD ve vestibulu ŠD ( od 14,45 hod.).

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na Vaše děti.

Výuka od 17.5.2021

Publikováno - Kvě 12, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 17. května 2021 se všichni žáci vzdělávají prezenčně. Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování:
Každé pondělí s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy (všichni žáci pouze šatnou):
V pondělí – žáci 1. stupně přijdou mezi 7.30 – 7.45 žáci 2. stupně přijdou mezi 7.40 – 7.50.
Ostatní dny bude šatna otevřena od 7.30 a žáci po přezutí odchází ihned do svých tříd.

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – ve školní družině (v pondělí se žáci testují hned po příchodu do ŠD).
Odpolední ŠD bude probíhat standardně v rámci klasických oddělení.

Obědy:
Všem žákům je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. 
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky.

Přijatí žáci do 1.ročníku

Publikováno - Kvě 7, 2021 Novinky | 0 komentářů

Zde naleznete dokument Seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/22.

Ve školním roce 2021/2022 bude pouze jedna 1. třida.ZMĚNA!!! – Sběr starého papíru – jaro 2021

Publikováno - Dub 29, 2021 Novinky | 0 komentářů

Sběr starého papíru proběhne v 18. a 19. týdnu roku 2021. Bude oddělen sběr novinového papíru (5. 5. od 7:00 hodin do 6.5. 12:00 hodin) a kartonu (12.5. od 7:00 hodin do 13.5. 12:00). Změna bude v hlášení váhy papíru do třídních statistik – zvážený papír vhodíte do připraveného kontejneru v příslušný den a dítě nahlásí třídní učitelce hmotnost odevzdaného papíru. U kontejneru již nebude obsluha pro pomoc s nakládkou a vážením. Prosím, nemíchejte novinový papír s kartonem. Děkujeme.

Výuka od 3.5.2021

Publikováno - Dub 28, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 3. května 2021 se i 2. stupeň bude vzdělávat rotačně po týdnech (začíná 6., 7.A a 7.B ve škole – 8., 9.A a 9.B pokračují distančně – po týdnu si to prohodí). 1. stupeň pokračuje v rotaci viz předešlé Novinky.

Prezenční výuka probíhá dle standartního rozvrhu, žáci se však nestěhují ze svých tříd. Pohyb žáků ve škole se budeme snažit organizovat tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole budou mít respirátory. Je zakázán zpěv, nově jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech – bez roušek.

Testování
Každé pondělí oba stupně a čtvrtek pouze druhý s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče.
Více informací, zejména k testování, naleznete v článku Výuka a testování od 26.4.2021.

Vstup do školy
Vzhledem k testování je nutné, aby žáci 1. stupně přišli mezi 7.30 – 7.45 a žáci 2. stupně přišli mezi 7.40 – 7.50 určeným vchodem.
1.A + 1.B – boční vchod u učebny PC
2.A + 2.B + 7.AB + 9.AB – vchod ze dvora
3.A + 3.B – hlavní vchod
4. + 5.AB + 8.r + 6.r – vchod šatnou

Provoz školní družiny (pro žáky 1.-3.třídy):
Ranní ŠD: 6.45 – 7.30 – žáci po otestování budou ve své třídě
Pro ranní družinu vstup do školy pouze vchodem ze dvora.

Odpolední ŠD: konec výuky dle rozvrhu – 16.00

  • 1.A x 1.B – Tereza Felcánová (herna ŠD, tel. 603 997 730, vyzvedávání zvonek ŠD)
  • 2.A x 2.B – Milada Bartošová (třída 2.A x 2.B, tel. 731 757 786, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)
  • 3.A x 3.B – Renata Netíková (třída 3.A x 3.B, tel. 732 302 602, vyzvedávání na tel. vchod ze dvora)

Obědy:

Všem žákům 6. a 7. ročníku, kteří jdou od pondělí 3.5. do školy je automaticky přihlášen oběd, pokud jsou strávníky naší ŠJ. Pokud by někdo z dětí neměl o obědy zájem, je třeba, aby si rodiče obědy sami odhlásili telefonicky (tel. 494 596 482) nebo přes internet. Ostatní strávníci (žáci z distanční výuky) si budou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 10.30 do 11.30.
Právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,

Změna bankovního účtu školy

Publikováno - Dub 28, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,

upozorňujeme na změnu bankovního účtu ZŠ Solnice.

Nové číslo je 296809625/0300

Výuka a testování od 26.4.2021

Publikováno - Dub 23, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

i když bychom si to představovali jinak, stále trvá prezenční výuka pouze pro 1. stupeň který se vzdělává rotačně po týdnech (opět začíná 1.A, 2.B, 3.A a 4. ročník ve škole – 1.B, 2.A, 3.B, 5.A a 5.B distančně).

Stále platí povinnost samotestování tentokrát to jsou neinvazivní testy Singclean (se zkumavkou). Pokud rodiče přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba aby se jednalo o testy schválené ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup a tak je potřeba asistence rodiče.

Sdílíme i instruktážní video.
Video návody | singclean (goodtest.cz)

Testování žáků 9.ročníku antigenními samotesty

Publikováno - Dub 23, 2021 Novinky | 0 komentářů

Žáci 9.ročníku, kteří konají prezenční přijímací zkoušky 3.5. nebo 4.5. musí mít potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19. Toto testování proběhne v naší základní škole v úterý 27.4. ve 12.50. Sraz žáků ve 12.45 na školním dvoře.

Den Země 2021 – EKO VÝSTAVA

Publikováno - Dub 21, 2021 Novinky | 0 komentářů

Ačkoli je letošní jaro ve škole poněkud jiné, neodradilo nás to a uspořádali jsme pro děti výzvu na ekologické téma. Všichni žáci solnické školy mohou od dubna oživit školní dvorek svým vlastním výrobkem z odpadových materiálů.

Nejprve lípu uprostřed školního plácku ozdobili svými nápady z kelímků čtvrťáci. Děvčata a chlapci ze 6.třídy vzápětí přidali nápadité práce do okolních prostor.

Každý příchozí tu najde mnoho zvířat, dopr. prostředky, dekorace a velkou spoustu vtipných a zajímavých výtvorů.

Pokud bys chtěl(a), můžeš na školní dvůr kdykoli zavítat a  třeba přinést jarní pozdrav ke Dni Země i Ty. Děkujeme a těšíme se..