O škole

Info ŠD

Publikováno - Úno 1, 2022 Novinky | 0 komentářů

V době pololetních prázdnin – PÁTEK 4.2.2022 a od 21. do 25. 2.2022 je školní družina UZAVŘENA.

Novinka v testování od 31.1.2022

Publikováno - Led 27, 2022 Novinky | 0 komentářů

Testování probíhá stejným způsobem jako doposud, nově se nemusí testu podrobit žák nebo zaměstnanec, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 3O dnů.

Testování od pondělí 17.1.2022

Publikováno - Led 14, 2022 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 17. ledna se vracíme k pouze jednomu testování týdně (až do odvolání povinného testování).
Testování podstupují všichni žáci i zaměstnanci.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) Pokud žákovi vyjde Ag test pozitivní, bude odveden do izolační místnosti a musí opustit školu. Zbytek otestované třídy pokračuje ve výuce – bez roušek.
Karanténa se zkracuje na 5 dní – tu však řeší Krajská hygienická stanice a nařizuje ji individuálně dle konkrétního případu.

Děkujeme za pochopení

ŠKOLNÍ DRUŽINA od 10.1.2022

Publikováno - Led 5, 2022 Novinky, Školní družina | 0 komentářů

Vážení rodiče,

od PONDĚLÍ 10.1.2022 se provoz ŠD vrací k původním organizačním pokynům. To znamená následující:

Provoz RANNÍ ŠD PRO VŠECHNY DĚTI je od 6:20 – 7:45 v herně školní družiny.

Telefonní čísla ŠD:
⦁ 732 302 602 p. vych. Renata Netíková – I. oddělení – 1.A
⦁ 603 997 730 p. vych. Tereza Felcánová – II. oddělení – 2.A + 2.B
⦁ 731 757 786 p. vych. Milada Bartošová – III. oddělení – 3. A + 3.B

Vyzvedávání dětí probíhá:
⦁ přes zazvonění na videotelefon ve vstupním vestibulu do ŠD. Toto nařízení platí pro I. oddělení stále, od 14:45(15) hodin se toto nařízení týká i dětí z II. a III. oddělení, které se přemístí ze tříd do družinové herny
⦁ na základě telefonického zavolání příslušné paní vychovatelce a jeho osobním vyzvednutí

ODCHODY ze ŠD jsou stanoveny do 13.00 hod., pak od 14.30 hod. a později.
I. oddělení je stále v budově ŠD
II. oddělení je ve třídě 2.A a od 15:00 hodin v budově ŠD
III. oddělení je ve třídě 3.A a od 14:45 hodin v budově ŠD

Z provozních a hygienických důvodů není rodičům doporučen vstup do budovy školy.

Poplatek ve výši 500,- Kč za období únor – červen do 28. února.
Platí se na číslo účtu – 296809625/0300 (do poznámky označit ŠD, jméno a třídu dítěte).

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ A VAŠI VSTŘÍCNOST.

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Publikováno - Pro 30, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme nové informace o změnách v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
s účinností od 3. 1. 2022
– v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
– dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Informační leták MŠMT

Děkujeme za pochopení

Lyžařský kurz 2022 – 7. ročníky

Publikováno - Pro 30, 2021 Novinky | 0 komentářů

Termín: 12. – 18. únor 2022

Odjezd: 12. 2. 2022 v 13:00 ze zastávky u školy (sobota)

Návrat: 18.2. po 12 hod. odjezd z Deštného

Ubytování: chata Šerlišský mlýn – Deštné

Cena: 3200,- ubytování, strava, doprava (detailní vyúčtování po ukončení kurzu)

            1600,- na vleky – s sebou jako kapesné

Číslo účtu školy: 296809625/0300      – pouze 3200,- Kč ( platby od 1. února 2022) – platbu, prosím, identifikujte – např. Lyžařský kurz Novák

Vybavení : sjezdové a běžecké lyže /snowboard, přilba nutná, vhodné oblečení

Potřebné dokumenty:

1. Lékařské potvrzení o způsobilosti (některé děti ho mají z léta z tábora – stačí i 1 rok staré) – formulář připojen , obsahuje i bod č. 2

2. Potvrzení způsobilosti od rodiče – (dítě odjíždí na kurz zdravé + soupis léků a alergií)

3. Potvrzení o seřízení vázání na sjezdových lyžích (stačí dobrozdání rodičů, že byly lyže zkontrolovány odborníkem). Nejbližší servis: Tomáš Pokorný tel. 774956927 – Solnice naproti zdrav. středisku- po tel. dohodě

 • Kartička zdravotní pojišťovny – stačí kopie

Případné dotazy a informace možno osobně: tel. 777144421, jan.soucek@zssolnice.cz

Doplňující informace:

            Nástup na kurz je podmíněn PCR testem. Žáci, kteří byli očkovaní či prodělali nemoc test nepotřebují.

V úvodu lyžařského kurzu budou účastníci seznámeni se základními pravidly: ubytovací řád objektu, bezpečné chování na sjezdovce a vleku, základní pravidla pohybu v horském prostředí. Na kurzu jsou účastníci stále žáky školy, kdy se na ně vztahuje školní řád a vedoucí jsou odpovědni za jejich bezpečí. Při nerespektování pravidel či jejich úmyslném porušování bude jednotlivec vyloučen z kurzu bez možnosti finanční náhrady, na náklady rodičů bude dopraven domů a v dalších dnech se zúčastní řádné výuky v základní škole.

Přání od Renaty Moravcové z Doteků naděje

Publikováno - Pro 14, 2021 Novinky | 0 komentářů

Zveřejňujeme přání a pozdrav naší škole z Doteků naděje:

Blíží se nejkrásnější svátky roku.
Svátky plné světýlek, milých setkání a splněných přání.
Po nich se rok letošní změní na rok minulý a my budeme na startu roku s krásným číslem 2022.
Než si začneme užívat jeho dny, rádi bychom vám popřáli klidné Vánoční svátky.
Do nového roku vám všem přejeme stále dost toho nejdůležitějšího do této zvláštní doby a tím je pevné zdraví.
Přejeme vám, ať cestička vašeho života vede v nadcházejícím roce jen tam, kde potkáte ty, kteří mají ve svém srdci lásku, upřímnost a laskavost.
Ať se vyhnete těm, u kterých najdete jen lži, faleš a studené srdce.
Ať vám v čase roku, na jehož začátku budeme za několik dnů všichni stát, jasně svítí plamínek NADĚJE a ať vždy, když život do vašeho každodenního života přinese nějaké to smutnění, víte, že na té vaší cestičce je někdo, kdo vám svým pevným objetím zase rozjasní dny, protože právě srdíčkové DOTEKY nám umí dát sílu vše zvládnout.
Buďte v roce 2022 opravdoví a naslouchejte svému srdci, právě ono nás vždy vede tím správným směrem.

Renata s Xantem a Petr Tojnar.
P. S.
Naše přání prosím vyřiďte všem dospělákům a hlavně dětem v té vaší super škole.
Těšíme se na všechna naše společná setkání v novém roce.

Testování žáků od 6.12.2021

Publikováno - Pro 2, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 6.prosince a každé další pondělí nás opět čeká testování ve třídách (až do odvolání povinného testování). Jedná se samotestování neinvazivními testy SEJOY. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka s možností přítomnosti jednoho rodiče. Pokud žáci přinesou vlastní testy (např. ze slin) není to problém, ale je potřeba, aby se jednalo o testy schválené Ministerstvem zdravotnictví. U přinesených testů učitel bohužel nezná postup, a tak je potřeba znalost dítěte či asistence rodiče. Pokud rodiče budou přítomni, platí pro ně mimořádné opatření MZ a musí mít dýchací testy chráněny respirátorem.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

 • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
 • po doložení negativního výsledku PCR testu provedeného v odběrovém místě (například žáci navracející se z karantény)

Žák odevzdá kopii očkovacího certifikátu, výsledek testu nebo certifikát o prodělaném onemocnění třídnímu učiteli v den testování, pokud tak neučinil již dříve.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo v následující den po testování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žáci mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy, ve třídách mohou otestovaní žáci roušku odložit.

Žák, který se nepodrobí testování, se může účastnit prezenční výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví: 

 • použití ochrany dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku, po celou dobu pobytu ve škole a školní družině, ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí zpívat
 • používají hygienické zařízení určené školou pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test 
 • při konzumaci potravin včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Žákovi, který bude mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu od ředitele školy. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost dětskému lékaři, který mu sdělí další postup. Zbytek otestované třídy s negativním výsledkem, pokračuje ve výuce.

Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb a jeho absence se omlouvá jako v době nemoci.

Jako škola jsme povinni respektovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a prosíme, aby rodiče, kteří nesouhlasí s těmito opatřeními, svůj nesouhlas vyjadřovali u toho, kdo tato opatření píše, tj. Ministerstvo zdravotnictví, a ne na půdě školy. Děkujeme za pochopení.

Vyjádření Ministerstva školství k odmítání protiepidemických opatření rodiči žáků

Publikováno - Pro 2, 2021 Novinky | 0 komentářů

Stále platí již zveřejněná reakce MŠMT k dezinformacím. Mnohé informace naleznete na webu edu.cz ve FAQ ke covidu„V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.“

Ředitel školy a školského zařízení je na základě § 29 odst. 2 školského zákona ve spojení s § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Součástí naplňování této povinnosti je i zajišťování zdraví neohrožujícího prostředí ve škole, tj. prostředí, ve kterém bude minimalizováno riziko šíření nákazy. Toho ředitel školy dosáhne mj. tím, že bude kontrolovat a vymáhat dodržování mimořádných opatření.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána na základě § 80 odst. 1 písm. g) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádná opatření jsou právně závazná a žáci jsou povinni je dodržovat.

Školy jsou v pozici povinného subjektu, kterému mimořádná opatření ukládají povinnosti, a školy nemají jinou možnost, než tyto povinnosti splnit.

Součástí povinnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků je i objektová bezpečnost a režimová opatření. Budova (areál) školy není veřejně přístupné místo a škola má podniknout kroky, aby měla určitým způsobem kontrolu nad osobami vstupujícími do budovy (areálu) školy, aby se ne každý mohl dostat dovnitř.

Konkrétně tedy, pokud žák odmítne dodržovat mimořádná opatření, je třeba:

 1. nejdříve o věci komunikovat a snažit se maximálně o smírné vyřešení celé věci
 2. pokud jsou všechny možnosti o smírné řešení vyčerpány, pak dojde-li k porušování mimořádných opatření ze strany žáka v průběhu vzdělávání, bude umístěn do izolační místnosti
 3. pokud žák (zákonný zástupce) již předem deklaruje, že nebude dodržovat mimořádná opatření a žák skutečně při příchodu do školy si odmítá nasadit ochranný prostředek, škola nevpustí žáka do budovy (areálu) školy. V takovém případě (kdy škola nevpustí žáka do budovy/areálu školy) škola za žáka nepřebírá odpovědnost a nezajišťuje jeho bezpečnost a ochranu zdraví a nevykonává nad ním dohled.

Nadále se přiměřeně použijí i předchozí vyjádření MŠMT k povinnosti testování:

„Pokud by v krajním případě (tedy pokud by nedošlo ke smírnému vyřešení situace) došlo k fyzické konfrontaci nebo pokud by se například rodič snažil vymoci si vstup dítěte do školy fyzickou silou, škola přivolá policii. V takovém případě by se mohlo ze strany rodiče jednat o protiprávní jednání, například o přestupek proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích.

Každý rodič má rodičovskou odpovědnost, která zahrnuje mj. péči o mravní vývoj dítěte, péči o zdraví dítěte a vedení dítěte k dodržování právních povinností. V případě, že by si rodič vynucoval porušování mimořádných opatření nebo by k tomu vedl své dítě, lze uvažovat o tom, že v takovém případě rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti. Takovou situaci by v souladu s § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dítěte mohl řešit orgán sociálně-právní ochrany dítěte.“

Mgr. Bc. Martina Běťáková
Vedoucí oddělení podpory škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 476
mobil: +420 606 060 323
e-mail: martina.betakova@msmt.cz

Výsledek voleb do Školské rady ZŠ Solnice – zástupce za rodiče

Publikováno - Lis 26, 2021 Novinky | 0 komentářů

Vážení rodiče,
děkujeme za vaši aktivní účast na on-line volbách do Školské rady. Ze tří kandidátů jste vybrali Renatu Benešovou jako zástupce za rodiče.