preloader

100 let budovy Základní školy v Solnici

Je to přesně 100 let, kdy byla zbudována a slavnostně otevřena naše základní škola v Solnici. A je to 95 let, kdy solnickou školu navštívil při své cestě po Severovýchodě prezident Tomáš Garrique Masaryk. Spojili jsme obě tyto události a 11. září 2021 při oslavách 100letého výročí vítaly Osvoboditele opět davy lidí.

Celé akci předcházely dlouhodobé přípravy. Snažili jsme se podrobně prostudovat a vlastně zrekonstruovat tuto událost. Hledali jsme v regionálních archivech, pročítali kroniky i dobové tisky a studovali historické fotografie. Nakonec v sobotu 11. 9. dopoledne přijel v automobilu Laurin a Klement tatíček Masaryk. Vítaly ho děti s vlaječkami a mávátky v barvách trikolory, učitelský sbor v dobových kostýmech i představitelé města i školy. Kromě původních projevů starosty města, ředitele školy i bývalé začínající učitelky Růženy Hlavaté (Gabriela Čtvrtečková) i samotného Masaryka, zazněla v podání dětského sboru píseň Ach synku, synku. Po podpisu do školní kroniky byl Masaryk spolu s ostatními diváky pozván k prohlídce nádherně vyzdobené školy. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout všechny učebny i odborné třídy, didaktické pomůcky i technické vybavení školy. Dalším lákadlem byla instalovaná výstava s názvem Příběh stoleté dámy nebo Kukátko do historie, kde bylo možno vidět originál reliéfů z průčelí školy, jehož autorem byl sochař Ladislav Šaloun nebo originální porcelánový servis, z něhož Masaryk údajně popíjel kávu. Na dvoře školy pak dotvářel atmosféru skvělý dixieland Black buřiňos i improvizovaná prvorepubliková kavárna.

Nakonec se podařilo utvořit autentickou atmosféru této pro Solnici výjimečné události a snad i heslo z průčelí naší školy „Nás spasí mravnost a vzdělanost“ přiměla návštěvníky k zamyšlení. (Eva Štréglová)

Zde se můžete podívat na reportáž. https://youtu.be/…4uQ

Comments are closed