preloader

Měsíc: Duben 2023

Akce na květen

3.5.       Focení 1. tříd 4.5.       Všestary – 6.roč.             Výlet Praha – 5.A             Krajské kolo Atletika 9.5.       Preventivní program 6. a 8. roč.             Konzultace od 15.30 – 17.30 11.5.      Výlet Praha – 7.B 16.5.      Pohár rozhlasu – (vybraní 6.-9.roč.)             Vybíjená – 5.roč. 17.5.     

Read More

Den Země – 4.A, 4.B

Myšlenka udržet naši planetu čistou si dnes 28.4. připomínali i čtvrťáci. Ve skupinách například vyhodnocovali délku rozkladu jednotlivých předmětů poházených v přírodě. V zámeckém parku vyhledávali nejmohutnější strom (jeho obvod). U vývěsní tabule vyhledávali informace spojené se založením zámeckého parku v Kvasinách. V úterý 2.5. čtvrťáky čeká ještě závěrečné vyhodnocení.

Read More

Recitační soutěž – krajské kolo Dětská scéna

V minulém týdnu se v Hradci Králové, v Divadle Jesličky, konalo krajské kolo soutěže Dětská scéna.  Naši školu reprezentovali vítězové  okresních kol a to v rekordním počtu, ve všech kategoriích.  1. kategorie: Amálie Pelinková2. kategorie: Jiří Kunc3. kategorie: Jolana Klimešová4. kategorie: Dorotka Repová.   Amálka Pelinková získala čestné uznání odborné poroty. Děkujeme a gratulujeme!

Read More

Návštěva ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou – 1. ročník

Ve středu 26.4.2023 byli prvňáci na návštěvě v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Nahlédli do baletního sálu, divadélka, koncertního sálu i do výtvarného ateliéru, kde jim jejich starší kamarádi představili všechny druhy umění. Moc si to užili. 🙂

Read More

OVOV 2023 – okresní kolo

Dne 27. 4. 2023 se konalo okresní kolo OVOV soutěže v Rychnově nad Kněžnou. Naše škola se tradičně zúčastnila v počtu 16 žáků ze 6.-8. ročníku. Naše družstvo obsadilo nádherné 3. místo. Do krajského kola postoupila z 1. místa Karolína Křepelová a Artem Bilostetskyi. Z 2. místa Edita Drašnarová a Elena Kuchařová. Aneta Drašnarová obsadila krásné 3. místo. Moc

Read More

Štafetový pohár – okresní kolo

Dne 25.4. se naše škola zúčastnila okresního kola Štafetového poháru v Dobrušce. Celkem se účastnilo 16 dětí ze 2. – 6. ročníku. Ve smíšené štafetě 8x100m starších žáků se umístilo naše družstvo na 2. místě. Ve štafetě A na 8x200m starších i mladších žáků skončilo družstvo také na 2. místě.Ve štafetě B starších

Read More

Den Země 2. třídy

Dne 26.4. jsme vyrazili s 2. třídou na Den Země. Nejdříve jsme všichni sbírali odpadky v Solnici a v Kvasinách. Poté jsme si pohráli na hřišti a na závěr jsme navštívili Farmu Ehl, kde se věnují regenerativnímu zemědělství a chovají dobytek.

Read More

Den Země ve 3. A, B

V pátek 21.4. si děti povídaly a tom, jak bychom se měli chovat k naší planetě, plnily skupinové úkoly a vytvořily si každý svůj Lapbook. Mapovaly sběrná místa v Solnici.🌍

Read More

Zápis do 1. třídy

Ve středu 19.4. patřilo odpoledne pouze budoucím předškoláčkům. Paní učitelky nachystaly pro děti „hmyzí zápis“. V každé třídě bylo nachystané stanoviště s úkonem. Předškoláčci byli velice šikovní a moc se na ně v září budeme těšit. 😉

Read More

TIMSS 2023

Ve dnech 24.4. a 25.4. proběhne v rámci realizace hlavního sběru dat mezinárodního šetření TIMSS 2023 testování znalostí a dovedností žáků 4. ročníku v matematice a přírodovědě.

Read More