preloader

Informace o změnách účinných od 3.1.2022

  • Home
  • Novinky
  • Informace o změnách účinných od 3.1.2022

Vážení rodiče a žáci,
zveřejňujeme nové informace o změnách v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
s účinností od 3. 1. 2022
– v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
– dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Informační leták MŠMT

Děkujeme za pochopení

Comments are closed