preloader

Rozdělení přijatých žáků do 1.roč.

Zde jsou k nahlédnutí seznamy žáků do budoucí 1.A a 1.B. Vzhledem ke Směrnici o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou uvedena pouze křestní jména a první písmeno z příjmení.

Rozdělení žáků do prvních tříd 2019-2020