preloader

Technická praktika – programování robota

V předmětu Technická praktika jsme programovali a skládali přepravního robota, alarm, závoru a houpačku z Lega Mindstorms. V prvních hodinách jsme zařízení složili ze stavebnice a poté jsme se přesunuli do učebny informatiky. Tam jsme přístroje zapojili do počítačů a naprogramovali je.

Adam Barták

Comments are closed