preloader

Erasmus +

Angličtina v jiných předmětech
Pro tento projekt jsme se rozhodli v rámci zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Jeho cílem je zavedení pravidelné (1x za 14 dní) výuky matematiky případně fyziky v anglickém jazyce. Pro začátek bude výuka omezena maximálně na dva ročníky jeden na prvním stupni a jeden na druhém. Tato výuka by byla podpořena znalostmi nabytými v rámci CLIL kurzu, na který budou oba vyučující vysláni. To souvisí se zlepšením výuky a studia jazyků s následným zlepšením uplatnění absolventů na trhu práce. Z témat se náš projekt zaměřuje na matematickou gramotnost, výuku a studium cizích jazyků, zajištění kvality výuky jakož i mezinárodní spolupráce v rámci škol zabývajících se možností výuky předmětů v cizím jazyce.
Spolufinancováno EU