preloader

Erasmus +

Zvýšení kvality výuky anglického jazyka na prvním stupni Základní školy Solnice.

Cílem projektu bylo zvýšení jazykových a metodických kompetencí našich vyučující na prvním stupni. Po stránce jazykové nám šlo zejména o to, aby se učitelé stali kvalitním mluvním vzorem pro žáky, užívali vhodnou výslovnost a plynule a jednoduše se při vyučování vyjadřovali. Po stránce metodické jsme cílili na nové, inovativní metody vyučování a využití nových technologií ve výuce. 

V rámci projektu jsme realizovali výjezd dvou učitelů prvního stupně na jazykový kurz do St. Julians – Malta.

Další informace naleznete v tomto článku: PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ SOLNICE, POD ZÁŠTITOU EU – ZS Solnice


Spolufinancováno EU