preloader

VÁNOČNÍ HVĚZDA (vločka)

Milí rodiče, děti mají v zápisnících info o vánoční hvězdě a  zde je upřesnění. Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při vánoční výzdobě naší školy. Tématem je vánoční hvězda popř. vločka. Prosíme vás o zajištění kartonu o velikosti 50x50cm. Ten dejte dětem do školy – družiny. Děti si na něj samy obkreslí tvar hvězdy(vločky), kterou si odnesou domů. Starší si vystřihnou, mladším rodiče pomohou a pak už děti zcela samy výrobek dodělají doma dle své fantazie. Použití materiálů a technik je pouze v rukou malých výtvarníků.  Prosíme o dodání hotových výtvarných prací nejpozději do 10. 12., abychom si nápady dětí mohli dlouho užívat na předvánoční výstavě .

Děkujeme za vaši spolupráci a přejeme pohodový advent…..

Comments are closed