Školní kukátko – příspěvky

Soupis nejnovějších příspěvků:

Anglie 2019   06-19-2019
Dne 3.června v pondělí  se osmé a deváte ročníky vydaly na poznávací zájezd do Anglie. Já vám to zde  trochu přiblížím. V  podělí jsme v 13:00 vyjeli ze  Solnice směr Německo. Pak jsme dále jeli přes Nizozemsko a Belgii, měli jsme namířeno do