preloader

Poslední zprávy

Památník Ležáky + město Chrudim – 9. ročníky

Dne 2. 6. 2023 žáci devátých ročníků navštívili pietní místo Památník Ležáky, kde se seznámili s historií tohoto místa a prohloubili své vědomosti o československém odboji za 2. světové války. Poté si prohlédli královské město Chrudim a vydali se po stopách chrudimských obyvatel židovského původu.

Přečtěte si více

Den s IZS

Dne 1.6.2023 se v rámci dětského dne konala akce „Den s IZS“. Účelem této akce bylo přiblížit žákům činnost složek IZS v rámci výuky „Ochrana člověka za mimořádných události”. Formou ukázek a řešením praktických úkolů se žáci seznámili s technikou, technickými prostředky a vybavením jednotlivých složek IZS. Dalším zážitkem byla i ukázka kynologického

Přečtěte si více

VŠCHT Praha – chemie moderně

Dne 31.5.2023 naši školu navštívili dva studenti z VŠCHT a ukázali 9. ročníkům hodinu na téma Luminiscence a 8. ročníku navíc další zajímavé pokusy z chemie.🩻

Přečtěte si více

Závod v Polsku – Jaszkowa Dolna Klodsko

V neděli 28.5. jsme se s dětmi naší školy zúčastnily sportovní akce „Poznáváme se sportem“ , kterou v rámci projektu prohlubování příhraniční spolupráce mikroregionu Bělá pořádala polská Jaszkowa Dolna  u Klodska. Do projektu bylo zapojeno celkem 10 škol z toho 5 českých: ZŠ Solnice, ZŠ Kvasiny, ZŠ Bílý Újezd, ZŠ Skuhrov nad

Přečtěte si více

Londýn 2023

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili poznávacího zájezdu do Londýna. Viděli nejznámější londýnské památky, poznali na vlastní kůži ruch velkoměsta při přesunech pěšky i londýnským metrem, autobusem, vlakem a lodí. Užili si krásné výhledy na město shora z vyhlídkového kola London Eye a dozvěděli se spoustu příběhů z britské historie, které sypala z rukávu naše

Přečtěte si více

Praha – 7. A

Dějepisná exkurze 7. A proběhla 25.5. 2023 v Praze. Kromě Hradu žáci navštívili pražskou Loretu s návštěvou pokladnice.

Přečtěte si více

Divadelní představení 6. a 7. ročník

Dne 24.5.2023 proběhla návštěva divadelního představení Malý princ Antoine de Saint-Exupéryho v podání Hudebního divadla dětem.

Přečtěte si více

Co pro mě bylo v Praze poprvé?

7. B navštívila v rámci dějepisné exkurze Prahu. Jeden by řekl, co na tom je? V Praze už byl přeci každý. Proto dostali otázku: „Co pro mě bylo v Praze nového?“ A přeci, každý našel něco, co ještě v Praze neviděl, nenavštívil. A pro někoho byla dokonce sama Praha tím poprvé. Podívejte

Přečtěte si více

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na společnou schůzku v učebně 1.A, 7.6.2023 od 15:00. Budeme se těšit!👩🏼‍🏫👩🏻‍🏫

Přečtěte si více

Exkurze Orlické hory – 6. ročník

Slunečný den 22.5.2023 strávili šesťáci v krásné přírodě Orlických hor. Ráno navštívili základnu horské služby v Deštném, poté se během příjemné procházky dozvěděli něco o horách a o lese od pana hajného Popa. Volné chvilky využili ke hře v lese.

Přečtěte si více